Այսօր: Հինգշաբթի, 1 Դեկտեմբերի 2022թ.
Օձունի համայնքապետարանի պաշտոնական կայք
Հյուրերի քանակը՝ 31
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՕՁՈՒՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Հաշվետվություններ
 
Ներկայացման ամսաթիվ15/04/2019
ԱնվանումՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՕՁՈՒՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՌԱՋԻՆ ԵՌԱՄՍՅԱԿԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ՆերկայացնողՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՕՁՈՒՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ ՎՈԼՈԴՅԱ ՁԱՎԱՐՅԱՆ
Ժամանակահատված01/01/2019 - 01/04/2019
Ներկայացվող արդյունքները

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ  ՕՁՈՒՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵԻ  ԿԱՏԱՐՄԱՆ    ԱՌԱՋԻՆ    ԵՌԱՄՍՅԱԿԻ 

 

 

Համայնքիբյուջեիեկամուտներիկատարմանվերաբերյալ

(02/01/19 - 01/04/19թ. ժամանակահատվածիհամար)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Տարեկան ճշտված պլան

 

Փաստացի

 

Տողի

 

Հոդվածի համար

Ընդամենը

Ընդամենը

 

այդ թվում

Ընդամենը

 

այդ թվում

NN

Եկամտատեսակները

 

(u.5+u.6)

(u.8+u.9)

վարչական բյուջե

Ֆոնդային բյուջե

(u.11+u.12)

վարչական բյուջե

Ֆոնդային բյուջե

1

2

3

 

7

8

9

10

11

12

1000

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ    (տող 1100 + տող 1200+տող 1300)    այդ թվում՛

 

 

240,541,000.00

218,464,200.00

22,076,800.00

49,219,911.00

49,219,911.00

0.00

1100

1.ՀԱՐԿԵՐ ԵՎ ՏՈՒՐՔԵՐ  (տող 1110 + տող 1120 + տող 1130 + տող 1150 + տող 1160)    այդ թվում`

7100

 

51,554,300.00

51,554,300.00

X

11,041,464.00

11,041,464.00

X

1110

1.1 Գույքային հարկեր անշարժ գույքից (տող 1111 + տող 1112)       այդ թվում`

7131

 

29,625,000.00

29,625,000.00

X

5,994,464.00

5,994,464.00

X

1111

 Գույքահարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող շենքերի և շինությունների համար

 

 

125,000.00

125,000.00

X

73,003.00

73,003.00

X

1112

Հողի հարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող հողի համար

 

 

29,500,000.00

29,500,000.00

X

5,921,461.00

5,921,461.00

X

1120

 1.2 Գույքային հարկեր այլ գույքից    այդ թվում`

7136

 

20,784,300.00

20,784,300.00

X

4,543,000.00

4,543,000.00

X

1121

Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար

 

 

20,784,300.00

20,784,300.00

X

4,543,000.00

4,543,000.00

X

1130

1.3 Ապրանքների օգտագործման կամ գործունեության իրականացման թույլտվության վճարներ  այդ թվում`

7145

 

1,145,000.00

1,145,000.00

X

504,000.00

504,000.00

X

1131

Տեղական տուրքեր (տող 1132 + տող 1135 + տող 1136 + տող 1137 + տող 1138 + տող 1139 + տող 1140 + տող 1141 + տող 1142 + տող 1143 + տող 1144+տող 1145+ տող 1146 + տող 1147+տող 1148+ տող 1149 + տող 1150)   այդ թվում`

71452

 

1,145,000.00

1,145,000.00

X

504,000.00

504,000.00

X

1132

 ա) Համայնքի տարածքում նոր շենքերի, շինությունների (ներառյալ ոչ հիմնական)  շինարարության (տեղադրման) թույլտվության համար (տող 1133 + տող 1334),  որից`

 

 

100,000.00

100,000.00

X

15,000.00

15,000.00

X

1133

աա) Հիմնական շինությունների համար

 

 

100,000.00

100,000.00

X

15,000.00

15,000.00

X

1134

աբ) Ոչ հիմնական շինությունների համար

 

 

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

1135

բ) Համայնքի վարչ. տարածքում շենքերի, շինություն-ի, քաղաքաշինական այլ օբյեկտ-ի վերակառուցման, ուժեղացման, վերականգնման, արդիականացման աշխատանքներ (բացառ. ՀՀ օրենսդրւթյամբ սահմանված` շինարարության թույլտվ. չպահանջվող դեպքերի) կատարելու թույլտվության համար

 

 

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

1136

գ) Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտների  քանդման թույլտվության համար

 

 

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

1137

դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար

 

 

845,000.00

845,000.00

X

289,000.00

289,000.00

X

1138

ե) Համայնքի տարածքում բացօթյա վաճառք կազմակերպելու թույլտվության համար

 

 

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

1139

զ) Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, սեղմված բնական կամ  հեղուկացված նավթային գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի և (կամ) սեղմված բնական կամ  հեղուկացված նավթային գազերի և տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվության համար

 

 

200,000.00

200,000.00

X

200,000.00

200,000.00

X

1140

է) Համայնքի տարածքում առևտրի, հանրային սննդի, զվարճանքի, շահումով խաղերի և վիճակախաղերի կազմակերպման օբյեկտները, բաղնիքները (սաունաները), խաղատները ժամը 24.00-ից հետո աշխատելու թույլտվության համար

 

 

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

1141

ը) Համաքաղաքային կանոններին համապատասխան Երևան քաղաքի և քաղաքային համայնքների տարածքում ընտանի կենդանիներ պահելու թույլտվության համար

 

 

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

1142

թ) Համայնքի տարածքում արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվության համար

 

 

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

1143

ժ) Համայնքի արխիվից փաստաթղթերի պատճեններ և կրկնօրինակներ տրամադրելու համար

 

 

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

1144

ժա) Համայնքի տարածքում (բացառությամբ թաղային համայնքների) մարդատար տաքսու (բացառությամբ երթուղային տաքսիների) ծառայություն իրականացնելու թույլտվության համար

 

 

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

1145

ժբ) Թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի մանրածախ առուվաճառքի թույլտվության համար

 

 

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

1146

ժգ) Ավտոկայանատեղի համար

 

 

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

1147

ժդ) Համայնքի տարածքում գտնվող խանութներում, կրպակներում տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվության համար

 

 

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

1148

ժե) Համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար

 

 

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

1149

ժզ) Հայաստանի Հանրապետության համայնքների անվանումները ֆիրմային անվանումներում օգտագործելու թույլտվության համար

 

 

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

1150

ժէ)  Այլ տեղական տուրքեր

 

 

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

1160

1.4 Ապրանքների մատակարարումից և ծառայությունների մատուցումից այլ պարտադիր վճարներ     այդ թվում`

7146

 

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

1161

Համայնքի բյուջե վճարվող պետական տուրքեր (տող 1162 + տող 1163 )        այդ թվում`

 

 

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

1162

ա) Քաղաքաց. կացության ակտեր գրանցելու, դրանց մասին քաղաքացիներին կրկն. վկայական-, քաղաքացի. կացության ակտերում կատարված գրառում-ում փոփոխություն-ր, լրացում., ուղղումներ կատարելու և վերականգ. կապակցությամբ վկայական-ր տալու համար

 

 

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

1163

բ) Նոտար. գրասենյակների կողմից նոտար. ծառայություն. կատարելու, նոտար. կարգով վավերացված փաստաթղթերի կրկնօրինակներ տալու, նշված մարմինների կողմից գործարքների նախագծեր և դիմումներ կազմելու, փաստաթղթերի պատճեններ հանելու և դրանցից քաղվածքներ տալու համար

 

 

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

1170

 1.5 Այլ հարկային եկամուտներ (տող 1171 + տող 1175)                    այդ թվում`

7161

 

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

1171

Օրենքով պետ. բյուջե ամրագրվող հարկերից և այլ պարտադիր վճարներից  մասհանումներ համայնքների բյուջեներ   (տող 1172 + տող 1173 + տող 1174)   որից`

 

 

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

1172

ա) Եկամտահարկ

 

 

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

1173

բ) Շահութահարկ

 

 

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

1174

գ) Օրենքով պետական բյուջեին ամրագրվող այլ հարկերից և պարտադիր վճարներից կատարվող մասհանումները` յուրաքանչյուր տարվա պետական բյուջեի մասին օրենքով սահմանվող չափերով

 

 

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

1175

Հողի հարկի և գույքահարկի գծով համայնքի բյուջե վճարումների բնագավառում բացահայտված հարկային օրենսդրության խախտումների համար հարկատուներից գանձվող տույժեր և տուգանքներ, որոնք չեն հաշվարկվում այդ հարկերի գումարների նկատմամբ

 

 

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

1200

2. ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ (տող 1210 + տող 1220 + տող 1230 + տող 1240 + տող 1250 + տող 1260)        այդ թվում`

7300

 

175,886,700.00

153,809,900.00

22,076,800.00

36,614,200.00

36,614,200.00

0.00

1210

 2.1  Ընթացիկ արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ` ստացված այլ պետություններից     այդ թվում`

7311

 

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

1211

 Համայնքի բյուջե մուտքագրվող արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ` ստացված այլ պետությունների տեղական ինքնակառավարման մարմիններից ընթացիկ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով

 

 

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

1220

2.2 Կապիտալ արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ` ստացված այլ պետություններից   այդ թվում`

7312

 

0.00

X

0.00

0.00

X

0.00

1221

Համայնքի բյուջե մուտքագրվող արտաքին պաշտոն. դրամաշնորհներ` ստացված այլ պետ-ի  տեղ. ինքնակառավարման մարմիններից կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով

 

 

0.00

X

0.00

0.00

X

0.00

1230

2.3 Ընթացիկ արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ`  ստացված միջազգային կազմակերպություններից  այդ թվում`

7321

 

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

1231

Համայնքի բյուջե մուտքագրվող արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ` ստացված միջազգային կազմակերպություններից ընթացիկ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով

 

 

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

1240

2.4 Կապիտալ արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ`  ստացված միջազգային կազմակերպություններից           այդ թվում`

7322

 

0.00

X

0.00

0.00

X

0.00

1241

Համայնքի բյուջե մուտքագրվող արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ` ստացված միջազգային կազմակերպություններից կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով

 

 

0.00

X

0.00

0.00

X

0.00

1250

2.5 Ընթացիկ ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ` ստացված կառավարման այլ մակարդակներից (տող 1251 + տող 1254 + տող 1257 + տող 1258)   որից`

7331

 

153,809,900.00

153,809,900.00

X

36,614,200.00

36,614,200.00

X

1251

ա) Պետական բյուջեից ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով տրամադրվող դոտացիաներ

 

 

145,840,700.00

145,840,700.00

X

36,451,700.00

36,451,700.00

X

1254

բ) Պետական բյուջեից տրամադրվող այլ դոտացիաներ (տող 1255 + տող 1256)  այդ թվում`

 

 

0.00

0.00

X

8,500.00

8,500.00

X

1255

 բա) Համայնքի բյուջեի եկամուտները նվազեցնող` ՀՀ օրենքների կիրարկման արդյունքում համայնքի բյուջեի եկամուտների կորուստների պետության կողմից փոխհատուցվող գումարներ

 

 

0.00

0.00

X

8,500.00

8,500.00

X

1256

բբ) Պետական բյուջեից համայնքի վարչական բյուջեին տրամադրվող  այլ դոտացիաներ

 

 

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

1257

գ) Պետական բյուջեից տրամադրվող նպատակային հատկացումներ (սուբվենցիաներ)

 

 

7,969,200.00

7,969,200.00

X

154,000.00

154,000.00

X

1258

դ) ՀՀ այլ համայնքների բյուջեներից ընթացիկ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով ստացվող պաշտոնական դրամաշնորհներ

 

 

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

1260

 2.6 Կապիտալ ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ` ստացված կառավարման այլ մակարդակներից   (տող 1261 + տող 1262)     այդ թվում`

7332

 

22,076,800.00

X

22,076,800.00

0.00

X

0.00

1261

ա) Պետական բյուջեից կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակային հատկացումներ (սուբվենցիաներ)

 

 

22,076,800.00

X

22,076,800.00

0.00

X

0.00

1262

բ) ՀՀ այլ համայնքներից կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով ստացվող պաշտոնական դրամաշնորհներ

 

 

0.00

X

0.00

0.00

X

0.00

1300

3. ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ (տող 1310 + տող 1320 + տող 1330 + տող 1340 + տող 1350 + տող 1360 + տող 1370 + տող 1380 + տող 1390)  այդ թվում`

7400

 

13,100,000.00

13,100,000.00

0.00

1,564,247.00

1,564,247.00

0.00

1310

3.1 Տոկոսներ               այդ թվում`

7411

 

0.00

X

0.00

0.00

X

0.00

1311

Օրենքով նախատեսվ. դեպքերում բանկ. համայնքի բյուջեի ժամ. ազատ միջոց-ի տեղաբաշխ-ից և դեպոզիտ-ից ստ.տոկոսավճար-

 

 

0.00

X

0.00

0.00

X

0.00

1320

3.2 Շահաբաժիններ          այդ թվում`

7412

 

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

1321

Բաժնետիր. ընկեր-ում  համայնքի մասնակցության դիմաց   համայնքի բյուջե կատարվող մասհանումներ  (շահաբաժին-ր)

 

 

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

1330

3.3 Գույքի վարձակալությունից եկամուտներ  (տող 1331 + տող 1332 + տող 1333 +  տող 1334)           այդ թվում`

7415

 

7,200,000.00

7,200,000.00

X

1,138,227.00

1,138,227.00

X

1331

Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ

 

 

7,200,000.00

7,200,000.00

X

1,138,227.00

1,138,227.00

X

1332

Համայնքի վարչական տարածքում գտնվող պետական սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ

 

 

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

1333

Համայնքի վարչական տարածքում գտնվող պետության և համայնքի սեփականությանը պատկանող հողամասերի կառուցապատման իրավունքի դիմաց գանձվող վարձավճարներ

 

 

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

1334

Այլ գույքի վարձակալությունից մուտքեր

 

 

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

1340

3.4 Համայնքի բյուջեի եկամուտներ ապրանքների մատակարարումից և ծառայությունների մատուցումից   (տող 1341 + տող 1342+ տող 1343)   այդ թվում`

7421

 

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

1341

Համայնքի սեփ. հանդ, այդ թվ.տիրազուրկ, համայնքին որպես սեփ. անց.ապրանք-ի (բաց. հիմն. միջոց, ոչ նյութ. կամ բարձրարժեք ակտիվ հանդիս., ինչպես նաև համայնքի պահուստ. պահվող ապրանք. արժեք.) վաճ-ից մուտքեր

 

 

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

1342

 Պետության կողմից տեղական ինքնակառավարման մարմիններին պատվիրակված լիազորությունների իրականացման ծախսերի ֆինանսավորման համար պետական բյուջեից ստացվող միջոցներ

 

 

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

1343

Օրենքով սահմանված դեպքերում համայնքային հիմնարկների կողմից առանց տեղական տուրքի գանձման մատուցվող ծառայությունների կամ կատարվող գործողությունների դիմաց ստացվող (գանձվող) այլ վճարներ

 

 

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

1350

3.5 Վարչական գանձումներ  (տող 1351 + տող 1352)   այդ թվում`

7422

 

5,900,000.00

5,900,000.00

X

426,020.00

426,020.00

X

1351

 Տեղական վճարներ

 

 

5,900,000.00

5,900,000.00

X

426,020.00

426,020.00

X

1352

Համայնքի վարչական տարածքում ինքնակամ կառուցված շենքերի, շինությունների օրինականացման համար վճարներ

 

 

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

1360

3.6 Մուտքեր տույժերից, տուգանքներից (տող 1361 + տող 1362+տող 1363)   այդ թվում`

7431

 

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

1361

Վարչական իրավախախտումների համար տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից պատասխանատվության միջոցների կիրառումից եկամուտներ

 

 

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

1362

Մուտքեր համայնքի բյուջեի նկատմամբ ստանձնած պայմանագրային պարտավորությունների չկատարման դիմաց գանձվող տույժերից

 

 

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

1363

Համայնքի բյուջեի մուտքեր այլ իրավախախտումների համար տուգանքներից և պատժամիջոցներից

 

 

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

1370

3.7 Ընթացիկ ոչ պաշտոնական դրամաշնորհներ (տող 1371 + տող 1372)    այդ թվում`    

7441

 

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

1371

Ֆիզ. անձ. և կազմ. նվիրաբեր-ից համայնքին, վերջ. ենթ. բյուջ. հիմն. տնօրինմ. անց. գույքի (հիմն. միջոց կամ ոչ նյութ. ակտիվ չհանդիս.)իրաց-ից և դրամ. միջ-ից ընթ. ծախս-ի ֆինանս. համար համայնքի բյուջե ստաց. մուտք` տրամ. արտ. աղբյուր-ից

 

 

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

1372

Ֆիզ. անձ. և կազմ. նվիրաբեր-ից համայնքին, վերջ. ենթ. բյուջ. հիմն. տնօրինմ. անց. գույքի (հիմն. միջոց կամ ոչ նյութ. ակտիվ չհանդիս.)իրաց-ից և դրամ. միջ-ից ընթ. ծախս-ի ֆինանս. համար համայնքի բյուջե ստաց. մուտք` տրամ. ներք. աղբյուր-ից

 

 

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

1380

3.8 Կապիտալ ոչ պաշտոնական դրամաշնորհներ    (տող 1381 + տող 1382) այդ թվում`    

7442

 

0.00

X

0.00

0.00

X

0.00

1381

Նվիր, ժառանգ. իրավ-ով ֆիզ. անձ. և կազմակերպ-ից  համ-ին, վերջինիս ենթ. բյուջ. հիմն. տնօրին. անցած գույքի (հիմն. միջ. կամ ոչ նյութ. ակտ. չհանդ.) իրաց-ից և դրամ. միջ-ից կապ. ծախս. ֆին. համար համ. բյուջե ստ. մուտքեր` տրամ. արտաքին աղբյուր-ից

 

 

0.00

X

0.00

0.00

X

0.00

1382

Նվիր, ժառանգ. իրավ-ով ֆիզ. անձ. և կազմակերպ-ից  համ-ին, վերջինիս ենթ. բյուջ. հիմն. տնօրին. անցած գույքի (հիմն. միջ. կամ ոչ նյութ. ակտ. չհանդ.) իրաց-ից և դրամ. միջ-ից կապ. ծախս. իրականաց. համար համ. բյուջե ստ. մուտքեր` տրամ. ներքին աղբյուր-ից

 

 

0.00

X

0.00

0.00

X

0.00

1390

3.9 Այլ եկամուտներ (տող 1391 + տող 1392 + տող 1393)        այդ թվում`

7452

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1391

 Համայնքի գույքին պատճառած վնասների փոխհատուցումից մուտքեր

 

 

0.00

X

0.00

0.00

X

0.00

1392

Վարչական բյուջեի պահուստային ֆոնդից ֆոնդային բյուջե կատարվող հատկացումներից մուտքեր

 

 

0.00

X

0.00

0.00

X

0.00

1393

Օրենքով և իրավական այլ ակտերով սահմանված` համայնքի բյուջեի մուտքագրման ենթակա այլ եկամուտներ

 

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

                     

 

 

Համայնքիբյուջեիծախսերիկատարմանվերաբերյալ

 

 

(02/01/19 - 01/04/19թ. ժամանակահատվածիհամար)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Տարեկան հաստատված պլան

Տարեկան ճշտված պլան

 

 

Փաստացի

 

 

Տողի

Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման բաժինների, խմբերի և դասերի անվանումները

Բաժին

Խումբ

Դաս

Ընդամենը

Ընդամենը

այդ թվում

 

Ընդամենը

այդ թվում

 

NN

 

 

 

 

(ս.7+ ս8)

(ս.10+ ս11)

վարչական բյուջե

ֆոնդային բյուջե

(ս.13+ ս14)

վարչական բյուջե

ֆոնդային բյուջե

1

2

3

4

5

6

9

10

11

12

13

14

2000

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ (տող2100+տող2200+տող2300+տող2400+տող2500+տող2600+ տող2700+տող2800+տող2900+տող3000+տող3100)

X

X

X

 

283,041,000.00

218,464,200.00

64,576,800.00

45,372,290.40

43,799,020.40

1,573,270.00

2100

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (տող2110+տող2120+տող2130+տող2140+տող2150+տող2160+տող2170+տող2180)  

1

0

0

 

111,782,000.00

79,782,000.00

32,000,000.00

20,181,306.40

18,568,036.40

1,613,270.00

 

այդ թվում`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2110

Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական կառավարում, ֆինանսական և հարկաբյուջետային հարաբերություններ, արտաքին հարաբերություններ

1

1

0

 

88,182,000.00

77,182,000.00

11,000,000.00

20,127,306.40

18,514,036.40

1,613,270.00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2111

Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ,պետական կառավարում

1

1

1

 

88,182,000.00

77,182,000.00

11,000,000.00

20,127,306.40

18,514,036.40

1,613,270.00

2112

Ֆինանսական և հարկաբյուջետային հարաբերություններ

1

1

2

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2113

Արտաքին հարաբերություններ

1

1

3

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120

Արտաքին տնտեսական օգնություն

1

2

0

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2121

Արտաքին տնտեսական աջակցություն

1

2

1

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2122

Միջազգային կազմակերպությունների միջոցով տրամադրվող տնտեսական օգնություն

1

2

2

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130

Ընդհանուր բնույթի ծառայություններ

1

3

0

 

400,000.00

400,000.00

0.00

54,000.00

54,000.00

0.00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2131

Աշխատակազմի (կադրերի) գծով ընդհանուր բնույթի ծառայություններ

1

3

1

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2132

Ծրագրման և վիճակագրական ընդհանուր ծառայություններ

1

3

2

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2133

Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ

1

3

3

 

400,000.00

400,000.00

0.00

54,000.00

54,000.00

0.00

2140

Ընդհանուր բնույթի հետազոտական աշխատանք

1

4

0

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2141

Ընդհանուր բնույթի հետազոտական աշխատանք

1

4

1

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150

Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայությունների գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

1

5

0

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2151

Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ 

1

5

1

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160

Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)

1

6

0

 

23,200,000.00

2,200,000.00

21,000,000.00

0.00

0.00

0.00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2161

Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)

1

6

1

 

23,200,000.00

2,200,000.00

21,000,000.00

0.00

0.00

0.00

2170

Պետական պարտքի գծով գործառնություններ

1

7

0

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2171

Պետական պարտքի գծով գործառնություններ

1

7

1

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2180

Կառավարության տարբեր մակարդակների միջև իրականացվող ընդհանուր բնույթի տրանսֆերտներ

1

8

0

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2181

Կառավարության տարբեր մակարդակների միջև իրականացվող ընդհանուր բնույթի տրանսֆերտներ

1

8

1

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2182

 - դրամաշնորհներ ՀՀ պետական բյուջեին 

1

8

1

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2183

 - դրամաշնորհներ ՀՀ այլ համայնքերի բյուջեներին 

1

8

1

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ (տող2210+2220+տող2230+տող2240+տող2250)

2

0

0

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

այդ թվում`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210

Ռազմական պաշտպանություն

2

1

0

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2211

Ռազմական պաշտպանություն

2

1

1

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2220

Քաղաքացիական պաշտպանություն

2

2

0

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2221

Քաղաքացիական պաշտպանություն

2

2

1

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2230

Արտաքին ռազմական օգնություն

2

3

0

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2231

Արտաքին ռազմական օգնություն

2

3

1

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240

Հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ պաշտպանության ոլորտում

2

4

0

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2241

Հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ պաշտպանության ոլորտում

2

4

1

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2250

Պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)

2

5

0

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2251

Պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)

2

5

1

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2300

ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳ, ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ և ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ (տող2310+տող2320+տող2330+տող2340+տող2350+տող2360+տող2370+տող2380)

3

0

0

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

այդ թվում`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2310

Հասարակական կարգ և անվտանգություն

3

1

0

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2311

Ոստիկանություն

3

1

1

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2312

Ազգային անվտանգություն

3

1

2

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2313

Պետական պահպանություն

3

1

3

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2320

Փրկարար ծառայություն

3

2

0

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2321

Փրկարար ծառայություն

3

2

1

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2330

Դատական գործունեություն և իրավական պաշտպանություն

3

3

0

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2331

Դատարաններ

3

3

1

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2332

Իրավական պաշտպանություն

3

3

2

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2340

Դատախազություն

3

4

0

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2341

Դատախազություն

3

4

1

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2350

Կալանավայրեր

3

5

0

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2351

Կալանավայրեր

3

5

1

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2360

Հետազոտական ու նախագծային աշխատանքներ հասարակական կարգի և անվտանգության ոլորտում

3

6

0

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2361

Հետազոտական ու նախագծային աշխատանքներ հասարակական կարգի և անվտանգության ոլորտում

3

6

1

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2370

Նախաքննություն

3

7

0

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2371

Նախաքննություն

3

7

1

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2380

Հասարակական կարգ և անվտանգություն  (այլ դասերին չպատկանող)

3

8

0

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2381

Հասարակական կարգ և անվտանգություն (այլ դասերին չպատկանող)

1

8

1

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2400

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (տող2410+տող2420+տող2430+տող2440+տող2450+տող2460+տող2470+տող2480+տող2490)

4

0

0

 

-7,700,000.00

4,300,000.00

-12,000,000.00

151,840.00

191,840.00

-40,000.00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2410

Ընդհանուր բնույթի տնտեսական, առևտրային և աշխատանքի գծով հարաբերություններ

4

1

0

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2411

Ընդհանուր բնույթի տնտեսական և առևտրային հարաբերություններ

4

1

1

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2412

Աշխատանքի հետ կապված ընդհանուր բնույթի հարաբերություններ

4

1

2

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2420

Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն, ձկնորսություն և որսորդություն

4

2

0

 

1,000,000.00

1,000,000.00

0.00

81,444.00

81,444.00

0.00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2421

Գյուղատնտեսություն

4

2

1

 

1,000,000.00

1,000,000.00

0.00

81,444.00

81,444.00

0.00

2422

Անտառային տնտեսություն

4

2

2

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2423

Ձկնորսություն և որսորդություն

4

2

3

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2424

Ոռոգում

4

2

4

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2430

Վառելիք և էներգետիկա

4

3

0

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2431

Քարածուխ  և այլ կարծր բնական վառելիք

4

3

1

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2432

Նավթամթերք և բնական գազ

4

3

2

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2433

Միջուկային վառելիք

4

3

3

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2434

Վառելիքի այլ տեսակներ

4

3

4

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2435

Էլեկտրաէներգիա

4

3

5

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2436

Ոչ էլեկտրական էներգիա

4

3

6

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2440

Լեռնաարդյունահանում, արդյունաբերություն և շինարարություն

4

4

0

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2441

Հանքային ռեսուրսների արդյունահանում, բացառությամբ բնական վառելիքի

4

4

1

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2442

Արդյունաբերություն

4

4

2

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2443

Շինարարություն

4

4

3

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2450

Տրանսպորտ

4

5

0

 

68,000,000.00

3,000,000.00

65,000,000.00

110,396.00

110,396.00

0.00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2451

ճանապարհային տրանսպորտ

4

5

1

 

68,000,000.00

3,000,000.00

65,000,000.00

110,396.00

110,396.00

0.00

2452

Ջրային տրանսպորտ

4

5

2

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2453

Երկաթուղային տրանսպորտ

4

5

3

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2454

Օդային տրանսպորտ

4

5

4

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2455

Խողովակաշարային և այլ տրանսպորտ

4

5

5

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2460

Կապ

4

6

0

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2461

Կապ

4

6

1

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2470

Այլ բնագավառներ

4

7

0

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2471

Մեծածախ և մանրածախ առևտուր, ապրանքների պահպանում և պահեստավորում 

4

7

1

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2472

Հյուրանոցներ և հասարակական սննդի օբյեկտներ

4

7

2

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2473

Զբոսաշրջություն

4

7

3

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2474

Զարգացման բազմանպատակ ծրագրեր

4

7

4

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2480

Տնտեսական հարաբերությունների գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

4

8

0

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2481

Ընդհանուր բնույթի տնտեսական, առևտրային և աշխատանքի հարցերի գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

4

8

1

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2482

Գյուղատնտեսության, անտառային տնտեսության, ձկնորսության և որսորդության գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

4

8

2

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2483

Վառելիքի և էներգետիկայի գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

4

8

3

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2484

Լեռնաարդյունահանման, արդյունաբերության և շինարարության գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

4

8

4

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2485

Տրանսպորտի գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

4

8

5

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2486

Կապի գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

4

8

6

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2487

Այլ բնագավառների գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

4

8

7

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2490

Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող)

4

9

0

 

-76,700,000.00

300,000.00

-77,000,000.00

-40,000.00

0.00

-40,000.00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2491

Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող)

4

9

1

 

-76,700,000.00

300,000.00

-77,000,000.00

-40,000.00

0.00

-40,000.00

2500

ՇՐՋԱԿԱ  ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ (տող 2510+տող2520+տող 2530+տող 2540+տող 2550+տող 2560) 

5

0

0

 

38,479,000.00

16,402,200.00

22,076,800.00

1,516,490.00

1,516,490.00

0.00

 

այդ թվում`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2510

Աղբահանում

5

1

0

 

10,000,000.00

10,000,000.00

0.00

1,516,490.00

1,516,490.00

0.00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2511

Աղբահանում

5

1

1

 

10,000,000.00

10,000,000.00

0.00

1,516,490.00

1,516,490.00

0.00

2520

Կեղտաջրերի հեռացում

5

2

0

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2521

Կեղտաջրերի հեռացում

5

2

1

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2530

Շրջակա միջավայրի աղտոտման դեմ պայքար

5

3

0

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2531

Շրջակա միջավայրի աղտոտման դեմ պայքար

5

3

1

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2540

Կենսաբազմազանության և բնության  պաշտպանություն

5

4

0

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2541

Կենսաբազմազանության և բնության  պաշտպանություն

5

4

1

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2550

Շրջակա միջավայրի պաշտպանության գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

5

5

0

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2551

Շրջակա միջավայրի պաշտպանության գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

5

5

1

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2560

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)

5

6

0

 

28,479,000.00

6,402,200.00

22,076,800.00

0.00

0.00

0.00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2561

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)

5

6

1

 

28,479,000.00

6,402,200.00

22,076,800.00

0.00

0.00

0.00

2600

ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (տող3610+տող3620+տող3630+տող3640+տող3650+տող3660)

6

0

0

 

18,400,000.00

13,900,000.00

4,500,000.00

3,256,310.00

3,256,310.00

0.00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2610

Բնակարանային շինարարություն

6

1

0

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2611

Բնակարանային շինարարություն

6

1

1

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2620

Համայնքային զարգացում

6

2

0

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2621

Համայնքային զարգացում

6

2

1

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2630

Ջրամատակարարում

6

3

0

 

4,500,000.00

0.00

4,500,000.00

0.00

0.00

0.00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2631

Ջրամատակարարում

6

3

1

 

4,500,000.00

0.00

4,500,000.00

0.00

0.00

0.00

2640

Փողոցների լուսավորում

6

4

0

 

13,900,000.00

13,900,000.00

0.00

3,256,310.00

3,256,310.00

0.00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2641

Փողոցների լուսավորում

6

4

1

 

13,900,000.00

13,900,000.00

0.00

3,256,310.00

3,256,310.00

0.00

2650

Բնակարանային շինարարության և կոմունալ ծառայությունների գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

6

5

0

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2651

Բնակարանային շինարարության և կոմունալ ծառայությունների գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

6

5

1

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2660

Բնակարանային շինարարության և կոմունալ ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)

6

6

0

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2661

Բնակարանային շինարարության և կոմունալ ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)

6

6

1

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2700

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ (տող2710+տող2720+տող2730+տող2740+տող2750+տող2760)

7

0

0

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2710

Բժշկական ապրանքներ, սարքեր և սարքավորումներ

7

1

0

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2711

Դեղագործական ապրանքներ

7

1

1

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2712

Այլ բժշկական ապրանքներ

7

1

2

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2713

Բժշկական սարքեր և սարքավորումներ

7

1

3

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2720

Արտահիվանդանոցային ծառայություններ

7

2

0

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2721

Ընդհանուր բնույթի բժշկական ծառայություններ

7

2

1

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2722

Մասնագիտացված բժշկական ծառայություններ

7

2

2

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2723

Ստոմատոլոգիական ծառայություններ

7

2

3

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2724

Պարաբժշկական ծառայություններ

7

2

4

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2730

Հիվանդանոցային ծառայություններ

7

3

0

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2731

Ընդհանուր բնույթի հիվանդանոցային ծառայություններ

7

3

1

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2732

Մասնագիտացված հիվանդանոցային ծառայություններ

7

3

2

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2733

Բժշկական, մոր և մանկան կենտրոնների  ծառայություններ

7

3

3

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2734

Հիվանդի խնամքի և առողջության վերականգնման տնային ծառայություններ

7

3

4

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2740

Հանրային առողջապահական ծառայություններ

7

4

0

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2741

Հանրային առողջապահական ծառայություններ

7

4

1

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2750

Առողջապահության գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

7

5

0

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2751

Առողջապահության գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

7

5

1

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2760

Առողջապահություն (այլ դասերին չպատկանող)

7

6

0

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2761

Առողջապահական հարակից ծառայություններ և ծրագրեր

7

6

1

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2762

Առողջապահություն (այլ դասերին չպատկանող)

7

6

2

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2800

ՀԱՆԳԻՍՏ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ԿՐՈՆ (տող2810+տող2820+տող2830+տող2840+տող2850+տող2860)

8

0

0

 

33,700,000.00

20,700,000.00

13,000,000.00

3,080,000.00

3,080,000.00

0.00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2810

Հանգստի և սպորտի ծառայություններ

8

1

0

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2811

Հանգստի և սպորտի ծառայություններ

8

1

1

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2820

Մշակութային ծառայություններ

8

2

0

 

33,600,000.00

20,600,000.00

13,000,000.00

3,080,000.00

3,080,000.00

0.00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2821

Գրադարաններ

8

2

1

 

5,000,000.00

5,000,000.00

0.00

1,080,000.00

1,080,000.00

0.00

2822

Թանգարաններ և ցուցասրահներ

8

2

2

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2823

Մշակույթի տներ, ակումբներ, կենտրոններ

8

2

3

 

22,300,000.00

9,300,000.00

13,000,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

0.00

2824

Այլ մշակութային կազմակերպություններ

8

2

4

 

6,300,000.00

6,300,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2825

Արվեստ

8

2

5

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2826

Կինեմատոգրաֆիա

8

2

6

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2827

Հուշարձանների և մշակույթային արժեքների վերականգնում և պահպանում

8

2

7

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2830

Ռադիո և հեռուստահաղորդումների հեռարձակման և հրատարակչական ծառայություններ

8

3

0

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2831

Հեռուստառադիոհաղորդումներ

8

3

1

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2832

Հրատարակչություններ, խմբագրություններ

8

3

2

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2833

Տեղեկատվության ձեռքբերում

8

3

3

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2840

Կրոնական և հասարակական այլ ծառայություններ

8

4

0

 

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2841

Երիտասարդական ծրագրեր

8

4

1

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2842

Քաղաքական կուսակցություններ, հասարակական կազմակերպություններ, արհմիություններ

8

4

2

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2843

Կրոնական և հասարակական այլ ծառայություններ

8

4

3

 

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2850

Հանգստի, մշակույթի և կրոնի գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

8

5

0

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2851

Հանգստի, մշակույթի և կրոնի գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

8

5

1

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2860

Հանգիստ, մշակույթ և կրոն (այլ դասերին չպատկանող)

8

6

0

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2861

Հանգիստ, մշակույթ և կրոն (այլ դասերին չպատկանող)

8

6

1

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2900

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ (տող2910+տող2920+տող2930+տող2940+տող2950+տող2960+տող2970+տող2980)

9

0

0

 

73,580,000.00

68,580,000.00

5,000,000.00

16,686,344.00

16,686,344.00

0.00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2910

Նախադպրոցական և տարրական ընդհանուր կրթություն

9

1

0

 

36,000,000.00

34,000,000.00

2,000,000.00

9,029,884.00

9,029,884.00

0.00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2911

Նախադպրոցական կրթություն

9

1

1

 

36,000,000.00

34,000,000.00

2,000,000.00

9,029,884.00

9,029,884.00

0.00

2912

Տարրական ընդհանուր կրթություն

9

1

2

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2920

Միջնակարգ ընդհանուր կրթություն

9

2

0

 

2,600,000.00

2,600,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2921

Հիմնական ընդհանուր կրթություն

9

2

1

 

2,600,000.00

2,600,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2922

Միջնակարգ(լրիվ) ընդհանուր կրթություն

9

2

2

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2930

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթություն

9

3

0

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2931

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթություն

9

3

1

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2932

Միջին մասնագիտական կրթություն

9

3

2

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2940

Բարձրագույն կրթություն

9

4

0

 

7,000,000.00

7,000,000.00

0.00

1,910,000.00

1,910,000.00

0.00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2941

Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն

9

4

1

 

7,000,000.00

7,000,000.00

0.00

1,910,000.00

1,910,000.00

0.00

2942

Հետբուհական մասնագիտական կրթություն

9

4

2

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2950

Ըստ մակարդակների չդասակարգվող կրթություն

9

5

0

 

27,000,000.00

24,000,000.00

3,000,000.00

5,448,000.00

5,448,000.00

0.00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2951

Արտադպրոցական դաստիարակություն

9

5

1

 

27,000,000.00

24,000,000.00

3,000,000.00

5,448,000.00

5,448,000.00

0.00

2952

Լրացուցիչ կրթություն

9

5

2

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2960

Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ

9

6

0

 

980,000.00

980,000.00

0.00

298,460.00

298,460.00

0.00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2961

Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ

9

6

1

 

980,000.00

980,000.00

0.00

298,460.00

298,460.00

0.00

2970

Կրթության ոլորտում հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

9

7

0

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2971

Կրթության ոլորտում հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

9

7

1

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2980

Կրթություն (այլ դասերին չպատկանող)

9

8

0

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2981

Կրթություն (այլ դասերին չպատկանող)

9

8

1

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3000

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ (տող3010+տող3020+տող3030+տող3040+տող3050+տող3060+տող3070+տող3080+տող3090)

10

0

0

 

3,800,000.00

3,800,000.00

0.00

500,000.00

500,000.00

0.00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3010

Վատառողջություն և անաշխատունակություն

10

1

0

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3011

Վատառողջություն

10

1

1

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3012

Անաշխատունակություն

10

1

2

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3020

Ծերություն

10

2

0

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3021

Ծերություն

10

2

1

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3030

Հարազատին կորցրած անձինք

10

3

0

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3031

Հարազատին կորցրած անձինք

10

3

1

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3040

Ընտանիքի անդամներ և զավակներ

10

4

0

 

800,000.00

800,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3041

Ընտանիքի անդամներ և զավակներ

10

4

1

 

800,000.00

800,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3050

Գործազրկություն

10

5

0

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3051

Գործազրկություն

10

5

1

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3060

Բնակարանային ապահովում

10

6

0

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3061

Բնակարանային ապահովում

10

6

1

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3070

Սոցիալական հատուկ արտոնություններ (այլ դասերին չպատկանող)

10

7

0

 

3,000,000.00

3,000,000.00

0.00

500,000.00

500,000.00

0.00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3071

Սոցիալական հատուկ արտոնություններ (այլ դասերին չպատկանող)

10

7

1

 

3,000,000.00

3,000,000.00

0.00

500,000.00

500,000.00

0.00

3080

Սոցիալական պաշտպանության ոլորտում հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

10

8

0

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3081

Սոցիալական պաշտպանության ոլորտում հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

10

8

1

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3090

Սոցիալական պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)

10

9

0

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3091

Սոցիալական պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)

10

9

1

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3092

Սոցիալական պաշտպանությանը տրամադրվող օժադակ ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)

10

9

2

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3100

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՖՈՆԴԵՐ (տող3110)

11

0

0

 

11,000,000.00

11,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3110

ՀՀ կառավարության և համայնքների պահուստային ֆոնդ

11

1

0

 

11,000,000.00

11,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3112

ՀՀ համայնքների պահուստային ֆոնդ

11

1

2

 

11,000,000.00

11,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Համայնքիբյուջեիծախսերիկատարմանվերաբերյալ

(02/01/19 - 01/04/19թ. ժամանակահատվածիհամար)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

              Տարեկան հաստատված պլան

                                            Տարեկան ճշտված պլան                            Տարեկան ճշտված պլան

 

 

                                          Փաստացի

 

 

 Տողի

 

 

Ընդամենը (ս.5+ս.6)

Ընդամենը (ս.8+ս.9)

              այդ թվում`

 

Ընդամենը (ս.11+ս.12)

                  այդ թվում`

 

NN

անվանումները

NN

 

 

վարչական մաս

ֆոնդային մաս

 

վարչական մաս

ֆոնդային մաս

1

2

3

4

7

8

9

10

11

12

4000

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ    ԾԱԽՍԵՐ                                         (տող4050+տող5000+տող 6000)

 

283,041,000.00

283,041,000.00

218,464,200.00

64,576,800.00

45,372,290.40

43,799,020.40

1,573,270.00

 

այդ թվում`

 

 

 

 

 

 

 

 

4050

Ա.   ԸՆԹԱՑԻԿ  ԾԱԽՍԵՐ՛                (տող4100+տող4200+տող4300+տող4400+տող4500+ տող4600+տող4700) 

x

218,464,200.00

218,464,200.00

218,464,200.00

0.00

43,799,020.40

43,799,020.40

0.00

 

այդ թվում`

 

 

 

 

 

 

 

 

4100

1.1 ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ (տող4110+տող4120+տող4130)       

x

59,850,000.00

59,850,000.00

59,850,000.00

X

15,210,939.00

15,210,939.00

X

 

այդ թվում`

 

 

 

 

 

 

 

 

4110

ԴՐԱՄՈՎ ՎՃԱՐՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԵՐ ԵՎ ՀԱՎԵԼԱՎՃԱՐՆԵՐ (տող4111+տող4112+ տող4114)

x

59,850,000.00

59,850,000.00

59,850,000.00

X

15,210,939.00

15,210,939.00

X

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

4111

 -Աշխատողների աշխատավարձեր և հավելավճարներ

4111

57,350,000.00

57,350,000.00

57,350,000.00

X

15,210,939.00

15,210,939.00

X

4112

 - Պարգևատրումներ, դրամական խրախուսումներ և հատուկ վճարներ

4112

2,500,000.00

2,500,000.00

2,500,000.00

X

0.00

0.00

X

4114

 -Այլ վարձատրություններ

4115

0.00

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

4120

ԲՆԵՂԵՆ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԵՐ ԵՎ ՀԱՎԵԼԱՎՃԱՐՆԵՐ (տող4121)

x

0.00

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

4121

 -Բնեղեն աշխատավարձեր և հավելավճարներ

4121

0.00

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

4130

ՓԱՍՏԱՑԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐ (տող4131)

x

0.00

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

4131

 -Սոցիալական ապահովության վճարներ

4131

0.00

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

4200

1.2 ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔ ԲԵՐՈՒՄ (տող4210+տող4220+տող4230+տող4240+տող4250+տող4260)

x

41,414,200.00

41,414,200.00

41,414,200.00

X

4,184,407.40

4,184,407.40

X

 

այդ թվում`

 

 

 

 

 

 

 

 

4210

ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐ (տող4211+տող4212+տող4213+տող4214+տող4215+տող4216+տող4217)

x

7,132,000.00

7,132,000.00

7,132,000.00

X

1,771,562.30

1,771,562.30

X

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

4211

 -Գործառնական և բանկային ծառայությունների ծախսեր

4211

500,000.00

500,000.00

500,000.00

X

190,100.00

190,100.00

X

4212

 -Էներգետիկ  ծառայություններ

4212

4,000,000.00

4,000,000.00

4,000,000.00

X

1,390,555.30

1,390,555.30

X

4213

 -Կոմունալ ծառայություններ

4213

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

X

0.00

0.00

X

4214

 -Կապի ծառայություններ

4214

1,600,000.00

1,600,000.00

1,600,000.00

X

190,907.00

190,907.00

X

4215

 -Ապահովագրական ծախսեր

4215

32,000.00

32,000.00

32,000.00

X

0.00

0.00

X

4216

 -Գույքի և սարքավորումների վարձակալություն

4216

0.00

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

4217

 -Արտագերատեսչական ծախսեր

4217

0.00

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

4220

 ԳՈՐԾՈՒՂՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՇՐՋԱԳԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (տող4221+տող4222+տող4223)

x

1,800,000.00

1,800,000.00

1,800,000.00

X

46,600.00

46,600.00

X

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

4221

 -Ներքին գործուղումներ

4221

1,800,000.00

1,800,000.00

1,800,000.00

X

46,600.00

46,600.00

X

4222

 -Արտասահմանյան գործուղումների գծով ծախսեր

4222

0.00

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

4223

 -Այլ տրանսպորտային ծախսեր

4229

0.00

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

4230

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔ ԲԵՐՈՒՄ (տող4231+տող4232+տող4233+տող4234+տող4235+տող4236+տող4237+տող4238)

X

2,680,000.00

2,680,000.00

2,680,000.00

X

352,460.00

352,460.00

X

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

4231

 -Վարչական ծառայություններ

4231

0.00

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

4232

 -Համակարգչային ծառայություններ

4232

700,000.00

700,000.00

700,000.00

X

54,000.00

54,000.00

X

4233

 -Աշխատակազմի մասնագիտական զարգացման ծառայություններ

4233

0.00

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

4234

 -Տեղակատվական ծառայություններ

4234

500,000.00

500,000.00

500,000.00

X

0.00

0.00

X

4235

 -Կառավարչական ծառայություններ

4235

0.00

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

4236

 - Կենցաղային և հանրային սննդի ծառայություններ

4236

0.00

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

4237

 -Ներկայացուցչական ծախսեր

4237

0.00

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

4238

 -Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ

4239

1,480,000.00

1,480,000.00

1,480,000.00

X

298,460.00

298,460.00

X

4240

 ԱՅԼ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔ ԲԵՐՈՒՄ  (տող 4241)

x

2,800,000.00

2,800,000.00

2,800,000.00

X

91,444.00

91,444.00

X

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

4241

 -Մասնագիտական ծառայություններ

4241

2,800,000.00

2,800,000.00

2,800,000.00

X

91,444.00

91,444.00

X

4250

ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՈՒՄ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ (ծառայություններ և նյութեր) (տող4251+տող4252)

x

10,900,000.00

10,900,000.00

10,900,000.00

X

1,658,964.20

1,658,964.20

X

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

4251

 -Շենքերի և կառույցների ընթացիկ նորոգում և պահպանում

4251

10,400,000.00

10,400,000.00

10,400,000.00

X

1,658,964.20

1,658,964.20

X

4252

 -Մեքենաների և սարքավորումների ընթացիկ նորոգում և պահպանում

4252

500,000.00

500,000.00

500,000.00

X

0.00

0.00

X

4260

 ՆՅՈՒԹԵՐ (տող4261+տող4262+տող4263+տող4264+տող4265+տող4266+տող4267+տող4268)

x

16,102,200.00

16,102,200.00

16,102,200.00

X

263,376.90

263,376.90

X

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

4261

 -Գրասենյակային նյութեր և հագուստ

4261

900,000.00

900,000.00

900,000.00

X

0.00

0.00

X

4262

 -Գյուղատնտեսական ապրանքներ

4262

0.00

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

4263

 -Վերապատրաստման և ուսուցման նյութեր (աշխատողների վերապատրաստում)

4263

0.00

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

4264

 -Տրանսպորտային նյութեր

4264

2,500,000.00

2,500,000.00

2,500,000.00

X

263,376.90

263,376.90

X

4265

 -Շրջակա միջավայրի պաշտպանության և գիտական նյութեր

4265

0.00

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

4266

 -Առողջապահական  և լաբորատոր նյութեր

4266

0.00

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

4267

 -Կենցաղային և հանրային սննդի նյութեր

4267

10,702,200.00

10,702,200.00

10,702,200.00

X

0.00

0.00

X

4268

 -Հատուկ նպատակային այլ նյութեր

4269

2,000,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

X

0.00

0.00

X

4300

 1.3 ՏՈԿՈՍԱՎՃԱՐՆԵՐ (տող4310+տող 4320+տող4330)

x

0.00

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

 

այդ թվում`

 

 

 

 

 

 

 

 

4310

ՆԵՐՔԻՆ ՏՈԿՈՍԱՎՃԱՐՆԵՐ (տող4311+տող4312)

x

0.00

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

4311

 -Ներքին արժեթղթերի տոկոսավճարներ

4411

0.00

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

4312

 -Ներքին վարկերի տոկոսավճարներ

4412

0.00

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

4320

ԱՐՏԱՔԻՆ ՏՈԿՈՍԱՎՃԱՐՆԵՐ (տող4321+տող4322)

x

0.00

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

4321

 -Արտաքին արժեթղթերի գծով տոկոսավճարներ

4421

0.00

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

4322

 -Արտաքին վարկերի գծով տոկոսավճարներ

4422

0.00

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

4330

ՓՈԽԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՎՃԱՐՆԵՐ (տող4331+տող4332+տող4333)

x

0.00

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

4331

 -Փոխանակման կուրսերի բացասական տարբերություն

4431

0.00

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

4332

 -Տույժեր

4432

0.00

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

4333

 -Փոխառությունների գծով տուրքեր

4433

0.00

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

4400

1.4 ՍՈՒԲՍԻԴԻԱՆԵՐ  (տող4410+տող4420)

x

0.00

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

 

այդ թվում`

 

 

 

 

 

 

 

 

4410

ՍՈՒԲՍԻԴԻԱՆԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ (ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ) ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ (տող4411+տող4412)

x

0.00

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

4411

 -Սուբսիդիաներ ոչ-ֆինանսական պետական (hամայնքային) կազմակերպություններին

4511

0.00

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

4412

 -Սուբսիդիաներ ֆինանսական պետական (hամայնքային) կազմակերպություններին

4512

0.00

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

4420

ՍՈՒԲՍԻԴԻԱՆԵՐ ՈՉ ՊԵՏԱԿԱՆ (ՈՉ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ) ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ (տող4421+տող4422)

x

0.00

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

4421

 -Սուբսիդիաներ ոչ պետական (ոչ hամայնքային) ոչ ֆինանսական կազմակերպություններին

4521

0.00

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

4422

 -Սուբսիդիաներ ոչ պետական (ոչ hամայնքային) ֆինանսական  կազմակերպություններին

4522

0.00

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

4500

1.5 ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ (տող4510+տող4520+տող4530+տող4540)

 

92,000,000.00

92,000,000.00

92,000,000.00

X

21,879,674.00

21,879,674.00

X

 

այդ թվում`

 

 

 

 

 

 

 

 

4510

ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ (տող4511+տող4512)

x

0.00

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

4511

 -Ընթացիկ դրամաշնորհներ օտարերկրյա կառավարություններին

4611

0.00

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

4512

 -Կապիտալ դրամաշնորհներ օտարերկրյա կառավարություններին

4612

0.00

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

4520

ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ (տող4521+տող4522)

x

0.00

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

4521

 -Ընթացիկ դրամաշնորհներ  միջազգային կազմակերպություններին

4621

0.00

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

4522

 -Կապիտալ դրամաշնորհներ միջազգային կազմակերպություններին

4622

0.00

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

4530

ԸՆԹԱՑԻԿ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ԱՅԼ ՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐԻՆ (տող4531+տող4532+տող4533)

x

92,000,000.00

92,000,000.00

92,000,000.00

X

21,879,674.00

21,879,674.00

X

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

4531

 - Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական և համայնքների ոչ առևտրային կազմակերպություններին

4637

92,000,000.00

92,000,000.00

92,000,000.00

X

21,879,674.00

21,879,674.00

X

4532

 - Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական և համայնքների  առևտրային կազմակերպություններին

4638

0.00

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

4533

 - Այլ ընթացիկ դրամաշնորհներ                             (տող 4534+տող 4535 +տող 4536)

4639

0.00

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

4534

այլ համայնքներին

 

0.00

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

4535

 - ՀՀ պետական բյուջեին

 

0.00

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

4536

 - այլ

 

0.00

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

4540

ԿԱՊԻՏԱԼ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ԱՅԼ ՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐԻՆ (տող4541+տող4542+տող4543)

x

0.00

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

4541

 -Կապիտալ դրամաշնորհներ պետական և համայնքների ոչ առևտրային կազմակերպություններին

4655

0.00

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

4542

 -Կապիտալ դրամաշնորհներ պետական և համայնքների  առևտրային կազմակերպություններին

4656

0.00

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

4543

 -Այլ կապիտալ դրամաշնորհներ                                     (տող 4544+տող 4545 +տող 4546)

4657

0.00

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

4544

ՀՀ այլ համայնքներին

 

0.00

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

4545

 - ՀՀ պետական բյուջեին

 

0.00

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

4546

 - այլ

 

0.00

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

4600

1.6 ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐ ԵՎ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐ (տող4610+տող4630+տող4640)

x

13,500,000.00

13,500,000.00

13,500,000.00

X

2,410,000.00

2,410,000.00

X

 

այդ թվում`

 

 

 

 

 

 

 

 

4610

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐ

 

0.00

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

 

այդ թվում`

 

 

 

 

 

 

 

 

4610

 - Տնային տնտեսություններին դրամով վճարվող սոցիալական ապահովության վճարներ

4711

0.00

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

4620

 - Սոցիալական ապահովության բնեղեն նպաստներ ծառայություններ մատուցողներին

4712

0.00

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

4630

 ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅԱՄԲ ՆՊԱՍՏՆԵՐ (ԲՅՈՒՋԵԻՑ) (տող4631+տող4632+տող4633+տող4634)

x

13,500,000.00

13,500,000.00

13,500,000.00

X

2,410,000.00

2,410,000.00

X

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

4631

 -Հուղարկավորության նպաստներ բյուջեից

4726

0.00

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

4632

 -Կրթական, մշակութային և սպորտային նպաստներ բյուջեից

4727

0.00

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

4633

 -Բնակարանային նպաստներ բյուջեից

4728

0.00

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

4634

 -Այլ նպաստներ բյուջեից

4729

13,500,000.00

13,500,000.00

13,500,000.00

X

2,410,000.00

2,410,000.00

X

4640

 ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐ (տող4641)

x

0.00

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

4641

 -Կենսաթոշակներ

4741

0.00

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

4700

1.7 ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ (տող4710+տող4720+տող4730+տող4740+տող4750+տող4760+տող4770)

x

11,700,000.00

11,700,000.00

11,700,000.00

0.00

114,000.00

114,000.00

0.00

 

այդ թվում`

 

 

 

 

 

 

 

 

4710

ՆՎԻՐԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՉ ԿԱՌԱՎԱՐԱԿԱՆ (ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ) ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ (տող4711+տող4712)

x

200,000.00

200,000.00

200,000.00

X

0.00

0.00

X

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

4711

 - Տնային տնտեսություններին ծառայություններ մատուցող` շահույթ չհետապնդող կազմակերպություններին նվիրատվություններ

4811

0.00

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

4712

 -Նվիրատվություններ այլ շահույթ չհետապնդող կազմակերպություններին

4819

200,000.00

200,000.00

200,000.00

X

0.00

0.00

X

4720

ՀԱՐԿԵՐ, ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՎՃԱՐՆԵՐ ԵՎ ՏՈՒՅԺԵՐ, ՈՐՈՆՔ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԲԵՐ ՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԿԻՐԱՌՎՈՒՄ ԵՆ ՄԻՄՅԱՆՑ ՆԿԱՏՄԱՄԲ (տող4721+տող4722+տող4723+տող4724)

x

500,000.00

500,000.00

500,000.00

X

114,000.00

114,000.00

X

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

4721

 -Աշխատավարձի ֆոնդ

4821

0.00

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

4722

 -Այլ հարկեր

4822

0.00

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

4723

 -Պարտադիր վճարներ

4823

500,000.00

500,000.00

500,000.00

X

114,000.00

114,000.00

X

4724

 -Պետական հատվածի տարբեր մակարդակների կողմից միմյանց նկատմամբ կիրառվող տույժեր

4824

0.00

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

4730

ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՆՇԱՆԱԿՎԱԾ ՏՈՒՅԺԵՐ ԵՎ ՏՈՒԳԱՆՔՆԵՐ (տող4731)

x

0.00

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

4731

 -Դատարանների կողմից նշանակված տույժեր և տուգանքներ

4831

0.00

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

4740

 ԲՆԱԿԱՆ ԱՂԵՏՆԵՐԻՑ ԿԱՄ ԱՅԼ ԲՆԱԿԱՆ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐՈՎ ԱՌԱՋԱՑԱԾ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ԿԱՄ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ (տող4741+տող4742)

x

0.00

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

4741

 -Բնական աղետներից առաջացած վնասվածքների կամ վնասների վերականգնում

4841

0.00

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

4742

 -Այլ բնական պատճառներով ստացած վնասվածքների վերականգնում

4842

0.00

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

4750

ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ ԱՌԱՋԱՑԱԾ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ԿԱՄ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐԻ  ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ (տող4751)

x

0.00

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

4751

 -Կառավարման մարմինների գործունեության հետևանքով առաջացած վնասվածքների  կամ վնասների վերականգնում

4851

0.00

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

4760

 ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ (տող4761)

x

0.00

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

4761

 -Այլ ծախսեր

4861

0.00

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

4770

ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ (տող4771)

x

11,000,000.00

11,000,000.00

11,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

4771

 -Պահուստային միջոցներ

4891

11,000,000.00

11,000,000.00

11,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4772

այդ թվում` համայնքի բյուջեի վարչական մասի պահուստային ֆոնդից ֆոնդային մաս կատարվող հատկացումներ

x

0.00

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

5000

Բ. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ                     (տող5100+տող5200+տող5300+տող5400)

x

141,576,800.00

141,576,800.00

X

141,576,800.00

1,613,270.00

X

1,613,270.00

 

այդ թվում`

 

 

 

 

 

 

 

 

5100

1.1. ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ                                 (տող5110+տող5120+տող5130)

x

141,576,800.00

141,576,800.00

X

141,576,800.00

1,613,270.00

X

1,613,270.00

 

այդ թվում`

 

 

 

 

 

 

 

 

5110

ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ                                       (տող5111+տող5112+տող5113)

x

114,576,800.00

114,576,800.00

X

114,576,800.00

0.00

X

0.00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

5111

 - Շենքերի և շինությունների ձեռք բերում

5111

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

0.00

5112

 - Շենքերի և շինությունների կառուցում

5112

96,576,800.00

96,576,800.00

X

96,576,800.00

0.00

X

0.00

5113

 - Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում

5113

18,000,000.00

18,000,000.00

X

18,000,000.00

0.00

X

0.00

5120

ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵ   (տող5121+ տող5122+տող5123)

x

25,000,000.00

25,000,000.00

X

25,000,000.00

1,613,270.00

X

1,613,270.00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

5121

 - Տրանսպորտային սարքավորումներ

5121

5,000,000.00

5,000,000.00

X

5,000,000.00

0.00

X

0.00

5122

 - Վարչական սարքավորումներ

5122

20,000,000.00

20,000,000.00

X

20,000,000.00

1,613,270.00

X

1,613,270.00

5123

 - Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ

5129

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

0.00

5130

 ԱՅԼ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵ     (տող 5131+տող 5132+տող 5133+ տող5134)

x

2,000,000.00

2,000,000.00

X

2,000,000.00

0.00

X

0.00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

5131

 -Աճեցվող ակտիվներ

5131

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

0.00

5132

 - Ոչ նյութական հիմնական միջոցներ

5132

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

0.00

5133

 - Գեոդեզիական քարտեզագրական ծախսեր

5133

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

0.00

5134

 - Նախագծահետազոտական ծախսեր

5134

2,000,000.00

2,000,000.00

X

2,000,000.00

0.00

X

0.00

5200

1.2 ՊԱՇԱՐՆԵՐ (տող5211+տող5221+տող5231+տող5241)

x

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

0.00

 

այդ թվում`

 

 

 

 

 

 

 

 

5211

 - Համայնքային նշանակության ռազմավարական պաշարներ

5211

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

0.00

5221

 - Նյութեր և պարագաներ

5221

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

0.00

5231

 - Վերավաճառքի համար նախատեսված ապրանքներ

5231

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

0.00

5241

 -Սպառման նպատակով պահվող պաշարներ

5241

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

0.00

5300

1.3 ԲԱՐՁՐԱՐԺԵՔ ԱԿՏԻՎՆԵՐ (տող 5311)

x

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

0.00

 

այդ թվում`

 

 

 

 

 

 

 

 

5311

 -Բարձրարժեք ակտիվներ

5311

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

0.00

5400

1.4 ՉԱՐՏԱԴՐՎԱԾ ԱԿՏԻՎՆԵՐ                         (տող 5411+տող 5421+տող 5431+տող5441)

x

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

0.00

 

այդ թվում`

 

 

 

 

 

 

 

 

5411

 -Հող

5411

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

0.00

5421

 -Ընդերքային ակտիվներ

5421

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

0.00

5431

 -Այլ բնական ծագում ունեցող ակտիվներ

5431

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

0.00

5441

 -Ոչ նյութական չարտադրված ակտիվներ

5441

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

0.00

6000

 Գ. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ (տող6100+տող6200+տող6300+տող6400)

x

-77,000,000.00

-77,000,000.00

X

-77,000,000.00

-40,000.00

X

-40,000.00

 

այդ թվում`

 

 

 

 

 

 

 

 

6100

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ (տող6110+տող6120+տող6130)

x

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

0.00

 

այդ թվում`

 

 

 

 

 

 

 

 

6110

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ

8111

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

0.00

6120

ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ

8121

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

0.00

6130

ԱՅԼ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ

8131

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

0.00

6200

ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ (տող6210+տող6220)

x

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

0.00

 

այդ թվում`

 

 

 

 

 

 

 

 

6210

 ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ

8211

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

0.00

6220

ԱՅԼ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ (տող6221+տող6222+տող6223)

x

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

0.00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

6221

 - Արտադրական պաշարների իրացումից մուտքեր

8221

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

0.00

6222

 - Վերավաճառքի համար ապրանքների իրացումից մուտքեր

8222

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

0.00

6223

 - Սպառման համար նախատեսված պաշարների իրացումից մուտքեր

8223

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

0.00

6300

ԲԱՐՁՐԱՐԺԵՔ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ   (տող 6310)

x

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

0.00

 

այդ թվում`

 

 

 

 

 

 

 

 

6310

ԲԱՐՁՐԱՐԺԵՔ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ

8311

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

0.00

6400

ՉԱՐՏԱԴՐՎԱԾ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ`                                                   (տող6410+տող6420+տող6430+տող6440)

x

-77,000,000.00

-77,000,000.00

X

-77,000,000.00

-40,000.00

X

-40,000.00

 

այդ թվում`

 

 

 

 

 

 

 

 

6410

ՀՈՂԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ

8411

-77,000,000.00

-77,000,000.00

X

-77,000,000.00

-40,000.00

X

-40,000.00

6420

ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ

8412

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

0.00

6430

 ԱՅԼ ԲՆԱԿԱՆ ԾԱԳՈՒՄ ՈՒՆԵՑՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ

8413

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

0.00

6440

 ՈՉ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ՉԱՐՏԱԴՐՎԱԾ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ

8414

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Համայնքիբյուջեիհավելուրդիկամպակասույթի (Դեֆիցիտի) կատարմանվերաբերյալ

(02/01/19 - 01/04/19թ. ժամանակահատվածիհամար)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Տարեկան հաստատված պլան

 

 

Տարեկան ճշտված պլան

 

 

Փաստացի

 

 

 

Տողի

 

Ընդամենը

             այդ թվում

 

Ընդամենը

այդ թվում

 

Ընդամենը

այդ թվում

 

 

NN

 

(ս.4 + ս5)

վարչական բյուջե

ֆոնդային բյուջե

(ս.7 + ս8)

վարչական բյուջե

ֆոնդային բյուջե

(ս.10 + ս11)

վարչական բյուջե

ֆոնդային բյուջե

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

7000

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՀԱՎԵԼՈՒՐԴԸ ԿԱՄ ԴԵՖԻՑԻՏԸ (ՊԱԿԱՍՈՒՐԴԸ)

-42,500,000.00

0.00

-42,500,000.00

-42,500,000.00

0.00

-42,500,000.00

3,847,620.60

5,420,890.60

-1,573,270.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

deficit + hatvac5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

80,000.00

80,000.00

0.00

 

 

expend func - expend econom

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

reserve fond

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

Համայնքիբյուջեիհավելուրդիօգտագորցծմանուղղություններիկամպակասուրդի  (Դեֆիցիտի) ֆինանսավորմանաղբյուրների

(02/01/19 - 01/04/19թ. ժամանակահատվածիհամար)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Տողի

 

 

          Տարեկան հաստատված պլան

 

 

                             Տարեկան ճշտված պլան

 

 

                    Փաստացի

 

 

 NN

 

 

Ընդամենը (ս.5+ս.6)

            այդ թվում`

 

Ընդամենը (ս.8+ս.9)

                 այդ թվում`

 

Ընդամենը (ս.11+ս.12)

            այդ թվում`

 

 

անվանումները

 NN

 

վարչական մաս

ֆոնդային մաս

 

վարչական մաս

ֆոնդային մաս

 

վարչական մաս

ֆոնդային մաս

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

8000

ԸՆԴԱՄԵՆԸ` (տող 8100+տող 8300), (տող 7000 հակառակ նշանով)

 

42,500,000.00

0.00

42,500,000.00

42,500,000.00

0.00

42,500,000.00

-3,767,620.60

-5,340,890.60

1,573,270.00

 

այդ թվում`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8100

Ա. ՆԵՐՔԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ (տող 8110+տող 8160),( տող8000-տող8300)

 

42,500,000.00

0.00

42,500,000.00

42,500,000.00

0.00

42,500,000.00

-3,767,620.60

-5,340,890.60

1,573,270.00

 

այդ թվում`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8110

1. ՓՈԽԱՌՈՒ ՄԻՋՈՑՆԵՐ  (տող 8111+տող 8120)

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

այդ թվում`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8111

 1.1. Արժեթղթեր (բացառությամբ բաժնետոմսերի և կապիտալում այլ մասնակցության)  (տող 8112+տող 8113)

 

0.00

X

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

0.00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8112

  - թողարկումից և տեղաբաշխումից մուտքեր

9111

0.00

X

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

0.00

8113

  - հիմնական գումարի մարում

6111

0.00

X

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

0.00

8120

1.2. Վարկեր և փոխատվություններ (ստացում և մարում) (տող 8121+տող8140)

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

այդ թվում`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8121

1.2.1. Վարկեր (տող 8122+տող 8130)

 

0.00

X

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

0.00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8122

  - վարկերի ստացում (տող 8123+տող 8124)

9112

0.00

X

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

0.00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8123

պետական բյուջեից

 

0.00

X

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

0.00

8124

այլ աղբյուրներից

 

0.00

X

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

0.00

8130

  - ստացված վարկերի հիմնական  գումարի մարում (տող 8131+տող 8132)

6112

0.00

X

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

0.00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8131

ՀՀ պետական բյուջեին

 

0.00

X

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

0.00

8132

այլ աղբյուրներին

 

0.00

X

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

0.00

8140

1.2.2. Փոխատվություններ (տող 8141+տող 8150)

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8141

  - բյուջետային փոխատվությունների ստացում  (տող 8142+տող 8143)

9112

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8142

ՀՀ պետական բյուջեից

 

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

8143

ՀՀ այլ համայնքների բյուջեներից

 

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

8150

  - ստացված փոխատվությունների գումարի մարում (տող 8151+տող 8152)

6112

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8151

ՀՀ պետական բյուջեին

 

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

8152

ՀՀ այլ համայնքների բյուջեներին

 

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

8160

2. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐ  (տող8161+տող8170+տող8190+տող8201+տող8202+տող8203)

 

42,500,000.00

0.00

42,500,000.00

42,500,000.00

0.00

42,500,000.00

-3,767,620.60

-5,340,890.60

1,573,270.00

 

այդ թվում`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8161

2.1. Բաժնետոմսեր և կապիտալում այլ մասնակցություն (տող 8162+տող 8163 + տող 8164)

 

0.00

X

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

0.00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8162

 - համայնքային սեփականության բաժնետոմսերի և կապիտալում համայնքի մասնակցության իրացումից մուտքեր

9213

0.00

X

 

0.00

X

 

0.00

X

 

8163

 - իրավ. անձ. կանոնադր. կապիտալում պետ. մասնակց, պետ.  սեփակ. հանդիսացող անշարժ գույքի (բացառ. հողերի), այդ թվում՛ անավարտ շինարար. օբյեկտների մասնավորեցումից  առաջաց. միջոց-ից համայնքի բյուջե մասհանումից մուտքեր

9213

0.00

X

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

0.00

8164

 - բաժնետոմսեր և կապիտալում այլ մասնակցություն ձեռքբերում

6213

0.00

X

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

0.00

8170

2.2. Փոխատվություններ (տող 8171+տող 8172 )

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8171

 - նախկինում տրամադրված փոխատվությունների դիմաց ստացվող մարումներից մուտքեր

9212

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 

8172

 - փոխատվությունների տրամադրում

6212

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 

8190

2.3. Համայնքի բյուջեի միջոցների տարեսկզբի ազատ  մնացորդը`  (տող 8191+տող 8196-տող 8193)

 

42,500,000.00

0.00

42,500,000.00

42,500,000.00

0.00

42,500,000.00

46,189,739.10

2,738,383.20

43,451,355.90

 

այդ թվում`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8191

 2.3.1. Համայնքի բյուջեի վարչական մասի միջոցների տարեսկզբի ազատ մնացորդ  (տող 8194+տող 8195)

9320

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

2,738,383.20

2,738,383.20

X

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8192

 - ենթակա է ուղղման համայնքի բյուջեի վարչական մասից նախորդ տարում ֆինանսավորման ենթակա, սակայն չֆինանսավորված`առկա պարտավորությունների կատարմանը

 

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

2,738,383.20

2,738,383.20

X

8193

 - ենթակա է ուղղման համայնքի բյուջեի ֆոնդային  մաս (տող 8191 - տող 8192)

 

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

8194

2.3.1.1. Համայնքի բյուջեի վարչական մասի տարեսկզբի ազատ մնացորդ` հաշվետու տարվա հունվարի 1-ի դրությամբ

9321

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

2,738,383.20

2,738,383.20

X

8195

2.3.1.2. Համայնքի բյուջեի վարչական մասի տարեսկզբի ազատ մնացորդ`  ձևավորված բացառապես նախորդ տարվա  համայնքի բյուջեի վարչական մասի ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով հատկացված գումարների (բացառությամբ փոխառու միջոցների)` հաշվետու տարվա ընթացքում վերադարձից

9322

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

8196

 2.3.2. Համայնքի բյուջեի ֆոնդային մասի միջոցների տարեսկզբի մնացորդ  (տող 8197 + տող 8200)

9330

42,500,000.00

0.00

42,500,000.00

42,500,000.00

0.00

42,500,000.00

43,451,355.90

0.00

43,451,355.90

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8197

  - առանց վարչական մասի միջոցների տարեսկզբի ազատ մնացորդից ֆոնդային  մաս մուտքագրման ենթակա գումարի  (տող 8198+տող 8199)

 

42,500,000.00

X

42,500,000.00

42,500,000.00

X

42,500,000.00

43,451,355.90

X

43,451,355.90

 

այդ թվում`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8198

  Համայնքի բյուջեի ֆոնդային մասի տարեսկիզբի ազատ  մնացորդ` հաշվետվու տարվա հունվարի 1-ի դրությամբ

9331

42,500,000.00

X

42,500,000.00

42,500,000.00

X

42,500,000.00

43,451,355.90

X

43,451,355.90

8199

 Համայնքի բյուջեի ֆոնդային մասի տարեսկզբի ազատ մնացորդ`  ձևավորված բացառապես նախորդ տարվա  համայնքի բյուջեի ֆոնդային մասի ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով հատկացված գումարների (բացառությամբ փոխառու միջոցների)` հաշվետու տարվա ընթացքում վերադարձից

9332

0.00

X

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

0.00

8200

 - վարչական մասի միջոցների տարեսկզբի ազատ մնացորդից ֆոնդային  մաս մուտքագրման ենթակա գումարը (տող 8193)

 

0.00

X

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

0.00

8201

2.4. Համայնքի բյուջեի ֆոնդային մասի ժամանակավոր ազատ միջոցների տրամադրում վարչական մաս

 

X

X

X

X

X

X

0.00

0.00

0.00

8202

2.5. Համայնքի բյուջեի ֆոնդային մասի ժամանակավոր ազատ միջոցներից վարչական մաս տրամադրված միջոցների վերադարձ ֆոնդային մաս

 

0.00

X

0

0.00

X

0

0.00

0.00

0.00

8203

2.6. Համայնքի բյուջեի հաշվում միջոցների մնացորդները հաշվետու ժամանակահատվածում  (տող8000- տող 8110 - տող 8161 - տող 8170- տող 8190- տող 8201- տող 8202 - տող 8310)

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-49,957,359.70

-8,079,273.80

-41,878,085.90

8204

որից` ծախսերի ֆինանսավորմանը չուղղված համայնքի բյուջեի միջոցների տարեսկզբի ազատ մնացորդի գումարը

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

8300

 Բ. ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ (տող 8310)

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

այդ թվում`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8310

1. ՓՈԽԱՌՈՒ ՄԻՋՈՑՆԵՐ  (տող 8311+տող 8320)

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

այդ թվում`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8311

 1.1. Արժեթղթեր (բացառությամբ բաժնետոմսերի և կապիտալում այլ մասնակցության)  (տող 8312+տող 8313)

 

0.00

X

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

0.00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8312

  - թողարկումից և տեղաբաշխումից մուտքեր

9121

0.00

X

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

0.00

8313

  - հիմնական գումարի մարում

6121

0.00

X

 

0.00

X

 

0.00

X

 

8320

1.2. Վարկեր և փոխատվություններ (ստացում և մարում) տող 8321+տող 8340

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

այդ թվում`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8321

1.2.1. Վարկեր (տող 8322+տող 8330)

 

0.00

X

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

0.00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8322

  - վարկերի ստացում

9122

0.00

X

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

0.00

8330

  - ստացված վարկերի հիմնական  գումարի մարում

6122

0.00

X

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

0.00

8340

1.2.2. Փոխատվություններ (տող 8341+տող 8350)

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8341

  - փոխատվությունների ստացում

9122

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

8350

  - ստացված փոխատվությունների գումարի մարում

6122

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

Կից փաստաթղթեր
(1,020.24 Կբ) 2019թ. բյուջեի կատարման 1-ին եռամսյակի հաշվետվություն
(741.16 Կբ) 2019թ. բյուջեի կատարման 1-ին եռամսյակի հաշվետվություն
ՓաստաթուղթՄԵՐ ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐԸ
ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
ՀՀ, Լոռու մարզ, գ. Օձուն, 6 փող., 10շ
077749998
odzun.lori@mta.gov.am
Պաշտոնական էլ. փոստ` @e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)© 2008 - 2022 Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՕՁՈՒՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ
Մշակող   ՏՀԶՎԿ ՀԿ
Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ 2071
ԲԿԳ Մրցանակ 2015 - OGP Award 2015
2015 Regional Winner