Այսօր: Հինգշաբթի, 1 Դեկտեմբերի 2022թ.
Օձունի համայնքապետարանի պաշտոնական կայք
Հյուրերի քանակը՝ 29
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՕՁՈՒՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Հաշվետվություններ
 
Ներկայացման ամսաթիվ06/02/2019
ԱնվանումՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՕՁՈՒՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ՆերկայացնողՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՕՁՈՒՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ ԱՐՍԵՆ ՏԻՏԱՆՅԱՆ
Ժամանակահատված01/01/2018 - 28/12/2018
Ներկայացվող արդյունքները

Հավելված

ՀՀ  Լոռու մարզի  Օձուն համայնքիավագանու

2019 թվականի  փետրվարի 6-ի  N  6-Ա որոշման

 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՕՁՈՒՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2018   ԹՎԱԿԱՆԻ  ԲՅՈՒՋԵԻ  ԿԱՏԱՐՄԱՆ   ՏԱՐԵԿԱՆ 

 

 

Համայնքիբյուջեիեկամուտներիկատարմանվերաբերյալ (01/01/18 - 31/12/18թ. ժամանակահատվածիհամար)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Տարեկանհաստատվածպլան

   

Տարեկանճշտվածպլան

 

Փաստացի

 

Տողի

 

Հոդվածիհամար

Ընդամենը

 

այդթվում

Ընդամենը

 

այդթվում

Ընդամենը

 

այդթվում

NN

Եկամտատեսակները

 

(u.5+u.6)

վարչականմաս

Ֆոնդայինմաս

(u.8+u.9)

վարչականբյուջե

Ֆոնդայինբյուջե

(u.11+u.12)

վարչականբյուջե

Ֆոնդայինբյուջե

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1000

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ    (տող 1100 + տող 1200+տող 1300)    այդ թվում՛

 

185 009 800,00

185 009 800,00

0,00

219 263 800,00

188 206 800,00

31 057 000,00

215 012 036,00

186 115 036,00

28 897 000,00

1100

1.ՀԱՐԿԵՐ ԵՎ ՏՈՒՐՔԵՐ  (տող 1110 + տող 1120 + տող 1130 + տող 1150 + տող 1160)    այդ թվում`

7100

45 846 500,00

45 846 500,00

X

48 709 900,00

48 709 900,00

X

48 094 604,00

48 094 604,00

X

1110

1.1 Գույքային հարկեր անշարժ գույքից (տող 1111 + տող 1112)       այդ թվում`

7131

26 786 600,00

26 786 600,00

X

29 650 000,00

29 650 000,00

X

30 061 265,00

30 061 265,00

X

1111

 Գույքահարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող շենքերի և շինությունների համար

 

150 000,00

150 000,00

X

150 000,00

150 000,00

X

126 617,00

126 617,00

X

1112

Հողի հարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող հողի համար

 

26 636 600,00

26 636 600,00

X

29 500 000,00

29 500 000,00

X

29 934 648,00

29 934 648,00

X

1120

 1.2 Գույքային հարկեր այլ գույքից    այդ թվում`

7136

17 989 900,00

17 989 900,00

X

17 989 900,00

17 989 900,00

X

16 866 129,00

16 866 129,00

X

1121

Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար

 

17 989 900,00

17 989 900,00

X

17 989 900,00

17 989 900,00

X

16 866 129,00

16 866 129,00

X

1130

1.3 Ապրանքների օգտագործման կամ գործունեության իրականացման թույլտվության վճարներ  այդ թվում`

7145

1 070 000,00

1 070 000,00

X

1 070 000,00

1 070 000,00

X

1 167 210,00

1 167 210,00

X

1131

Տեղական տուրքեր (տող 1132 + տող 1135 + տող 1136 + տող 1137 + տող 1138 + տող 1139 + տող 1140 + տող 1141 + տող 1142 + տող 1143 + տող 1144+տող 1145+ տող 1146 + տող 1147+տող 1148+ տող 1149 + տող 1150)   այդ թվում`

71452

1 070 000,00

1 070 000,00

X

1 070 000,00

1 070 000,00

X

1 167 210,00

1 167 210,00

X

1132

 ա) Համայնքի տարածքում նոր շենքերի, շինությունների (ներառյալ ոչ հիմնական)  շինարարության (տեղադրման) թույլտվության համար (տող 1133 + տող 1334),  որից`

 

50 000,00

50 000,00

X

50 000,00

50 000,00

X

110 000,00

110 000,00

X

1133

աա) Հիմնական շինությունների համար

 

50 000,00

50 000,00

X

50 000,00

50 000,00

X

110 000,00

110 000,00

X

1134

աբ) Ոչ հիմնական շինությունների համար

 

0,00

0,00

X

0,00

0,00

X

0,00

0,00

X

1137

դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար

 

820 000,00

820 000,00

X

820 000,00

820 000,00

X

857 210,00

857 210,00

X

1138

ե) Համայնքի տարածքում բացօթյա վաճառք կազմակերպելու թույլտվության համար

 

0,00

0,00

X

0,00

0,00

X

0,00

0,00

X

1139

զ) Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, սեղմված բնական կամ  հեղուկացված նավթային գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի և (կամ) սեղմված բնական կամ  հեղուկացված նավթային գազերի և տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվության համար

 

200 000,00

200 000,00

X

200 000,00

200 000,00

X

200 000,00

200 000,00

X

1200

2. ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ (տող 1210 + տող 1220 + տող 1230 + տող 1240 + տող 1250 + տող 1260)        այդ թվում`

7300

126 663 300,00

126 663 300,00

0,00

159 353 900,00

128 296 900,00

31 057 000,00

157 135 556,00

128 238 556,00

28 897 000,00

1210

 2.1  Ընթացիկ արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ` ստացված այլ պետություններից     այդ թվում`

7311

0,00

0,00

X

0,00

0,00

X

0,00

0,00

X

1240

2.4 Կապիտալ արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ`  ստացված միջազգային կազմակերպություններից           այդ թվում`

7322

0,00

X

0,00

7 257 000,00

X

7 257 000,00

7 257 000,00

X

7 257 000,00

1241

Համայնքի բյուջե մուտքագրվող արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ` ստացված միջազգային կազմակերպություններից կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով

 

0,00

X

0,00

7 257 000,00

X

7 257 000,00

7 257 000,00

X

7 257 000,00

1250

2.5 Ընթացիկ ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ` ստացված կառավարման այլ մակարդակներից (տող 1251 + տող 1254 + տող 1257 + տող 1258)   որից`

7331

126 663 300,00

126 663 300,00

X

128 296 900,00

128 296 900,00

X

128 238 556,00

128 238 556,00

X

1251

ա) Պետական բյուջեից ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով տրամադրվող դոտացիաներ

 

126 663 300,00

126 663 300,00

X

126 663 300,00

126 663 300,00

X

126 660 700,00

126 660 700,00

X

1254

բ) Պետական բյուջեից տրամադրվող այլ դոտացիաներ (տող 1255 + տող 1256)  այդ թվում`

 

0,00

0,00

X

0,00

0,00

X

2 600,00

2 600,00

X

1257

գ) Պետական բյուջեից տրամադրվող նպատակային հատկացումներ (սուբվենցիաներ)

 

0,00

0,00

X

1 633 600,00

1 633 600,00

X

1 575 256,00

1 575 256,00

X

1258

դ) ՀՀ այլ համայնքների բյուջեներից ընթացիկ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով ստացվող պաշտոնական դրամաշնորհներ

 

0,00

0,00

X

0,00

0,00

X

0,00

0,00

X

1260

 2.6 Կապիտալ ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ` ստացված կառավարման այլ մակարդակներից   (տող 1261 + տող 1262)     այդ թվում`

7332

0,00

X

0,00

23 800 000,00

X

23 800 000,00

21 640 000,00

X

21 640 000,00

1261

ա) Պետական բյուջեից կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակային հատկացումներ (սուբվենցիաներ)

 

0,00

X

0,00

23 800 000,00

X

23 800 000,00

21 640 000,00

X

21 640 000,00

1262

բ) ՀՀ այլ համայնքներից կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով ստացվող պաշտոնական դրամաշնորհներ

 

0,00

X

0,00

0,00

X

0,00

0,00

X

0,00

1300

3. ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ (տող 1310 + տող 1320 + տող 1330 + տող 1340 + տող 1350 + տող 1360 + տող 1370 + տող 1380 + տող 1390)  այդ թվում`

7400

12 500 000,00

12 500 000,00

0,00

11 200 000,00

11 200 000,00

0,00

9 781 876,00

9 781 876,00

0,00

1310

3.1 Տոկոսներ               այդ թվում`

7411

0,00

X

0,00

0,00

X

0,00

0,00

X

0,00

1330

3.3 Գույքի վարձակալությունից եկամուտներ  (տող 1331 + տող 1332 + տող 1333 +  տող 1334)           այդ թվում`

7415

8 500 000,00

8 500 000,00

X

7 200 000,00

7 200 000,00

X

7 457 447,00

7 457 447,00

X

1331

Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ

 

8 500 000,00

8 500 000,00

X

7 200 000,00

7 200 000,00

X

7 445 447,00

7 445 447,00

X

1332

Համայնքի վարչական տարածքում գտնվող պետական սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ

 

0,00

0,00

X

0,00

0,00

X

0,00

0,00

X

1350

3.5 Վարչական գանձումներ  (տող 1351 + տող 1352)   այդ թվում`

7422

4 000 000,00

4 000 000,00

X

4 000 000,00

4 000 000,00

X

1 530 153,00

1 530 153,00

X

1351

 Տեղական վճարներ

 

4 000 000,00

4 000 000,00

X

4 000 000,00

4 000 000,00

X

1 275 400,00

1 275 400,00

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Համայնքիբյուջեիծախսերի կատարմանվերաբերյալ (01/01/18 - 31/12/18թ. ժամանակահատվածիհամար)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Տարեկան հաստատված պլան

   

Տարեկան ճշտված պլան

   

Փաստացի

   

Տողի

Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման բաժինների, խմբերի և դասերի անվանումները

Բաժին

Խումբ

Դաս

Ընդամենը

                այդ թվում

 

Ընդամենը

այդ թվում

 

Ընդամենը

այդ թվում

 

NN

 

 

 

 

(ս.7+ ս8)

վարչական բյուջե

ֆոնդային բյուջե

(ս.10+ ս11)

վարչական բյուջե

ֆոնդային բյուջե

(ս.13+ ս14)

վարչական բյուջե

ֆոնդային բյուջե

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

2000

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ (տող2100+տող2200+տող2300+տող2400+տող2500+տող2600+ տող2700+տող2800+տող2900+տող3000+տող3100)

X

X

X

195 880 736,00

185 009 800,00

10 870 936,00

229 858 013,90

188 206 800,00

41 651 213,90

179 416 510,80

183 376 652,80

-3 960 142,00

2100

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (տող2110+տող2120+տող2130+տող2140+տող2150+տող2160+տող2170+տող2180)  

1

0

0

74 459 936,00

68 289 000,00

6 170 936,00

92 134 013,90

70 549 000,00

21 585 013,90

76 176 329,50

68 263 059,50

7 913 270,00

 

այդ թվում`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2110

Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական կառավարում, ֆինանսական և հարկաբյուջետային հարաբերություններ, արտաքին հարաբերություններ

1

1

0

73 909 936,00

67 739 000,00

6 170 936,00

86 684 013,90

69 999 000,00

16 685 013,90

75 637 828,50

67 724 558,50

7 913 270,00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2111

Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ,պետական կառավարում

1

1

1

73 909 936,00

67 739 000,00

6 170 936,00

86 684 013,90

69 999 000,00

16 685 013,90

75 637 828,50

67 724 558,50

7 913 270,00

2112

Ֆինանսական և հարկաբյուջետային հարաբերություններ

1

1

2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2113

Արտաքին հարաբերություններ

1

1

3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2120

Արտաքին տնտեսական օգնություն

1

2

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2121

Արտաքին տնտեսական աջակցություն

1

2

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2122

Միջազգային կազմակերպությունների միջոցով տրամադրվող տնտեսական օգնություն

1

2

2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2130

Ընդհանուր բնույթի ծառայություններ

1

3

0

350 000,00

350 000,00

0,00

350 000,00

350 000,00

0,00

342 000,00

342 000,00

0,00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2131

Աշխատակազմի (կադրերի) գծով ընդհանուր բնույթի ծառայություններ

1

3

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2132

Ծրագրման և վիճակագրական ընդհանուր ծառայություններ

1

3

2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2133

Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ

1

3

3

350 000,00

350 000,00

0,00

350 000,00

350 000,00

0,00

342 000,00

342 000,00

0,00

2140

Ընդհանուր բնույթի հետազոտական աշխատանք

1

4

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2141

Ընդհանուր բնույթի հետազոտական աշխատանք

1

4

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2150

Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայությունների գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

1

5

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2151

Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ 

1

5

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2160

Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)

1

6

0

200 000,00

200 000,00

0,00

5 100 000,00

200 000,00

4 900 000,00

196 501,00

196 501,00

0,00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2161

Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)

1

6

1

200 000,00

200 000,00

0,00

5 100 000,00

200 000,00

4 900 000,00

196 501,00

196 501,00

0,00

2170

Պետական պարտքի գծով գործառնություններ

1

7

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2171

Պետական պարտքի գծով գործառնություններ

1

7

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2180

Կառավարության տարբեր մակարդակների միջև իրականացվող ընդհանուր բնույթի տրանսֆերտներ

1

8

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2181

Կառավարության տարբեր մակարդակների միջև իրականացվող ընդհանուր բնույթի տրանսֆերտներ

1

8

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2182

 - դրամաշնորհներ ՀՀ պետական բյուջեին 

1

8

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2183

 - դրամաշնորհներ ՀՀ այլ համայնքերի բյուջեներին 

1

8

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2200

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ (տող2210+2220+տող2230+տող2240+տող2250)

2

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

այդ թվում`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210

Ռազմական պաշտպանություն

2

1

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2211

Ռազմական պաշտպանություն

2

1

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2220

Քաղաքացիական պաշտպանություն

2

2

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2221

Քաղաքացիական պաշտպանություն

2

2

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2230

Արտաքին ռազմական օգնություն

2

3

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2231

Արտաքին ռազմական օգնություն

2

3

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2240

Հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ պաշտպանության ոլորտում

2

4

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2241

Հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ պաշտպանության ոլորտում

2

4

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2250

Պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)

2

5

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2251

Պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)

2

5

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2300

ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳ, ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ և ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ (տող2310+տող2320+տող2330+տող2340+տող2350+տող2360+տող2370+տող2380)

3

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

այդ թվում`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2310

Հասարակական կարգ և անվտանգություն

3

1

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2311

Ոստիկանություն

3

1

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2312

Ազգային անվտանգություն

3

1

2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2313

Պետական պահպանություն

3

1

3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2320

Փրկարար ծառայություն

3

2

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2321

Փրկարար ծառայություն

3

2

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2330

Դատական գործունեություն և իրավական պաշտպանություն

3

3

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2331

Դատարաններ

3

3

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2332

Իրավական պաշտպանություն

3

3

2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2340

Դատախազություն

3

4

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2341

Դատախազություն

3

4

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2350

Կալանավայրեր

3

5

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2351

Կալանավայրեր

3

5

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2360

Հետազոտական ու նախագծային աշխատանքներ հասարակական կարգի և անվտանգության ոլորտում

3

6

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2361

Հետազոտական ու նախագծային աշխատանքներ հասարակական կարգի և անվտանգության ոլորտում

3

6

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2370

Նախաքննություն

3

7

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2371

Նախաքննություն

3

7

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2380

Հասարակական կարգ և անվտանգություն  (այլ դասերին չպատկանող)

3

8

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2381

Հասարակական կարգ և անվտանգություն (այլ դասերին չպատկանող)

1

8

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2400

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (տող2410+տող2420+տող2430+տող2440+տող2450+տող2460+տող2470+տող2480+տող2490)

4

0

0

2 900 000,00

2 900 000,00

0,00

-40 225 800,00

2 300 000,00

-42 525 800,00

-53 416 121,10

2 089 290,90

-55 505 412,00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2410

Ընդհանուր բնույթի տնտեսական, առևտրային և աշխատանքի գծով հարաբերություններ

4

1

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2411

Ընդհանուր բնույթի տնտեսական և առևտրային հարաբերություններ

4

1

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2412

Աշխատանքի հետ կապված ընդհանուր բնույթի հարաբերություններ

4

1

2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2420

Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն, ձկնորսություն և որսորդություն

4

2

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2421

Գյուղատնտեսություն

4

2

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2422

Անտառային տնտեսություն

4

2

2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2423

Ձկնորսություն և որսորդություն

4

2

3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2424

Ոռոգում

4

2

4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2430

Վառելիք և էներգետիկա

4

3

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2431

Քարածուխ  և այլ կարծր բնական վառելիք

4

3

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2432

Նավթամթերք և բնական գազ

4

3

2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2433

Միջուկային վառելիք

4

3

3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2434

Վառելիքի այլ տեսակներ

4

3

4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2435

Էլեկտրաէներգիա

4

3

5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2436

Ոչ էլեկտրական էներգիա

4

3

6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2440

Լեռնաարդյունահանում, արդյունաբերություն և շինարարություն

4

4

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2441

Հանքային ռեսուրսների արդյունահանում, բացառությամբ բնական վառելիքի

4

4

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2442

Արդյունաբերություն

4

4

2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2443

Շինարարություն

4

4

3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2450

Տրանսպորտ

4

5

0

2 000 000,00

2 000 000,00

0,00

28 300 000,00

2 000 000,00

26 300 000,00

24 704 290,90

1 994 290,90

22 710 000,00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2451

ճանապարհային տրանսպորտ

4

5

1

2 000 000,00

2 000 000,00

0,00

28 300 000,00

2 000 000,00

26 300 000,00

24 704 290,90

1 994 290,90

22 710 000,00

2452

Ջրային տրանսպորտ

4

5

2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2453

Երկաթուղային տրանսպորտ

4

5

3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2454

Օդային տրանսպորտ

4

5

4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2455

Խողովակաշարային և այլ տրանսպորտ

4

5

5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2460

Կապ

4

6

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2461

Կապ

4

6

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2470

Այլ բնագավառներ

4

7

0

600 000,00

600 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2471

Մեծածախ և մանրածախ առևտուր, ապրանքների պահպանում և պահեստավորում 

4

7

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2472

Հյուրանոցներ և հասարակական սննդի օբյեկտներ

4

7

2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2473

Զբոսաշրջություն

4

7

3

600 000,00

600 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2474

Զարգացման բազմանպատակ ծրագրեր

4

7

4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2480

Տնտեսական հարաբերությունների գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

4

8

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2481

Ընդհանուր բնույթի տնտեսական, առևտրային և աշխատանքի հարցերի գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

4

8

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2482

Գյուղատնտեսության, անտառային տնտեսության, ձկնորսության և որսորդության գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

4

8

2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2483

Վառելիքի և էներգետիկայի գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

4

8

3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2484

Լեռնաարդյունահանման, արդյունաբերության և շինարարության գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

4

8

4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2485

Տրանսպորտի գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

4

8

5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2486

Կապի գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

4

8

6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2487

Այլ բնագավառների գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

4

8

7

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2490

Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող)

4

9

0

300 000,00

300 000,00

0,00

-68 525 800,00

300 000,00

-68 825 800,00

-78 120 412,00

95 000,00

-78 215 412,00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2491

Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող)

4

9

1

300 000,00

300 000,00

0,00

-68 525 800,00

300 000,00

-68 825 800,00

-78 120 412,00

95 000,00

-78 215 412,00

2500

ՇՐՋԱԿԱ  ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ (տող 2510+տող2520+տող 2530+տող 2540+տող 2550+տող 2560) 

5

0

0

7 000 000,00

7 000 000,00

0,00

64 892 000,00

7 000 000,00

57 892 000,00

48 055 289,00

6 158 289,00

41 897 000,00

 

այդ թվում`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2510

Աղբահանում

5

1

0

7 000 000,00

7 000 000,00

0,00

33 835 000,00

7 000 000,00

26 835 000,00

19 158 289,00

6 158 289,00

13 000 000,00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2511

Աղբահանում

5

1

1

7 000 000,00

7 000 000,00

0,00

33 835 000,00

7 000 000,00

26 835 000,00

19 158 289,00

6 158 289,00

13 000 000,00

2520

Կեղտաջրերի հեռացում

5

2

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2521

Կեղտաջրերի հեռացում

5

2

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2530

Շրջակա միջավայրի աղտոտման դեմ պայքար

5

3

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2531

Շրջակա միջավայրի աղտոտման դեմ պայքար

5

3

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2540

Կենսաբազմազանության և բնության  պաշտպանություն

5

4

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2541

Կենսաբազմազանության և բնության  պաշտպանություն

5

4

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2550

Շրջակա միջավայրի պաշտպանության գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

5

5

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2551

Շրջակա միջավայրի պաշտպանության գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

5

5

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2560

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)

5

6

0

0,00

0,00

0,00

31 057 000,00

0,00

31 057 000,00

28 897 000,00

0,00

28 897 000,00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2561

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)

5

6

1

0,00

0,00

0,00

31 057 000,00

0,00

31 057 000,00

28 897 000,00

0,00

28 897 000,00

2600

ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (տող3610+տող3620+տող3630+տող3640+տող3650+տող3660)

6

0

0

12 000 000,00

12 000 000,00

0,00

16 240 000,00

16 240 000,00

0,00

16 239 503,00

16 239 503,00

0,00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2610

Բնակարանային շինարարություն

6

1

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2611

Բնակարանային շինարարություն

6

1

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2620

Համայնքային զարգացում

6

2

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2621

Համայնքային զարգացում

6

2

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2630

Ջրամատակարարում

6

3

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2631

Ջրամատակարարում

6

3

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2640

Փողոցների լուսավորում

6

4

0

12 000 000,00

12 000 000,00

0,00

16 240 000,00

16 240 000,00

0,00

16 239 503,00

16 239 503,00

0,00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2641

Փողոցների լուսավորում

6

4

1

12 000 000,00

12 000 000,00

0,00

16 240 000,00

16 240 000,00

0,00

16 239 503,00

16 239 503,00

0,00

2650

Բնակարանային շինարարության և կոմունալ ծառայությունների գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

6

5

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2651

Բնակարանային շինարարության և կոմունալ ծառայությունների գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

6

5

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2660

Բնակարանային շինարարության և կոմունալ ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)

6

6

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2661

Բնակարանային շինարարության և կոմունալ ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)

6

6

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2700

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ (տող2710+տող2720+տող2730+տող2740+տող2750+տող2760)

7

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2710

Բժշկական ապրանքներ, սարքեր և սարքավորումներ

7

1

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2711

Դեղագործական ապրանքներ

7

1

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2712

Այլ բժշկական ապրանքներ

7

1

2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2713

Բժշկական սարքեր և սարքավորումներ

7

1

3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2720

Արտահիվանդանոցային ծառայություններ

7

2

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2721

Ընդհանուր բնույթի բժշկական ծառայություններ

7

2

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2722

Մասնագիտացված բժշկական ծառայություններ

7

2

2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2723

Ստոմատոլոգիական ծառայություններ

7

2

3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2724

Պարաբժշկական ծառայություններ

7

2

4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2730

Հիվանդանոցային ծառայություններ

7

3

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2731

Ընդհանուր բնույթի հիվանդանոցային ծառայություններ

7

3

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2732

Մասնագիտացված հիվանդանոցային ծառայություններ

7

3

2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2733

Բժշկական, մոր և մանկան կենտրոնների  ծառայություններ

7

3

3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2734

Հիվանդի խնամքի և առողջության վերականգնման տնային ծառայություններ

7

3

4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2740

Հանրային առողջապահական ծառայություններ

7

4

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2741

Հանրային առողջապահական ծառայություններ

7

4

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2750

Առողջապահության գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

7

5

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2751

Առողջապահության գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

7

5

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2760

Առողջապահություն (այլ դասերին չպատկանող)

7

6

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2761

Առողջապահական հարակից ծառայություններ և ծրագրեր

7

6

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2762

Առողջապահություն (այլ դասերին չպատկանող)

7

6

2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2800

ՀԱՆԳԻՍՏ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ԿՐՈՆ (տող2810+տող2820+տող2830+տող2840+տող2850+տող2860)

8

0

0

16 100 000,00

16 100 000,00

0,00

17 440 800,00

17 440 800,00

0,00

16 488 450,00

16 488 450,00

0,00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2810

Հանգստի և սպորտի ծառայություններ

8

1

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2811

Հանգստի և սպորտի ծառայություններ

8

1

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2820

Մշակութային ծառայություններ

8

2

0

16 000 000,00

16 000 000,00

0,00

17 340 800,00

17 340 800,00

0,00

16 388 450,00

16 388 450,00

0,00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2821

Գրադարաններ

8

2

1

5 500 000,00

5 500 000,00

0,00

5 500 000,00

5 500 000,00

0,00

5 500 000,00

5 500 000,00

0,00

2822

Թանգարաններ և ցուցասրահներ

8

2

2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2823

Մշակույթի տներ, ակումբներ, կենտրոններ

8

2

3

7 000 000,00

7 000 000,00

0,00

8 040 800,00

8 040 800,00

0,00

8 040 700,00

8 040 700,00

0,00

2824

Այլ մշակութային կազմակերպություններ

8

2

4

3 500 000,00

3 500 000,00

0,00

3 800 000,00

3 800 000,00

0,00

2 847 750,00

2 847 750,00

0,00

2825

Արվեստ

8

2

5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2826

Կինեմատոգրաֆիա

8

2

6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2827

Հուշարձանների և մշակույթային արժեքների վերականգնում և պահպանում

8

2

7

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2830

Ռադիո և հեռուստահաղորդումների հեռարձակման և հրատարակչական ծառայություններ

8

3

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2831

Հեռուստառադիոհաղորդումներ

8

3

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2832

Հրատարակչություններ, խմբագրություններ

8

3

2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2833

Տեղեկատվության ձեռքբերում

8

3

3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2840

Կրոնական և հասարակական այլ ծառայություններ

8

4

0

100 000,00

100 000,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2841

Երիտասարդական ծրագրեր

8

4

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2842

Քաղաքական կուսակցություններ, հասարակական կազմակերպություններ, արհմիություններ

8

4

2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2843

Կրոնական և հասարակական այլ ծառայություններ

8

4

3

100 000,00

100 000,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

2850

Հանգստի, մշակույթի և կրոնի գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

8

5

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2851

Հանգստի, մշակույթի և կրոնի գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

8

5

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2860

Հանգիստ, մշակույթ և կրոն (այլ դասերին չպատկանող)

8

6

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2861

Հանգիստ, մշակույթ և կրոն (այլ դասերին չպատկանող)

8

6

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2900

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ (տող2910+տող2920+տող2930+տող2940+տող2950+տող2960+տող2970+տող2980)

9

0

0

69 880 000,00

65 180 000,00

4 700 000,00

75 377 000,00

70 677 000,00

4 700 000,00

72 080 790,40

70 345 790,40

1 735 000,00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2910

Նախադպրոցական և տարրական ընդհանուր կրթություն

9

1

0

33 000 000,00

33 000 000,00

0,00

36 997 000,00

36 997 000,00

0,00

36 918 988,00

36 918 988,00

0,00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2911

Նախադպրոցական կրթություն

9

1

1

33 000 000,00

33 000 000,00

0,00

36 997 000,00

36 997 000,00

0,00

36 918 988,00

36 918 988,00

0,00

2912

Տարրական ընդհանուր կրթություն

9

1

2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2920

Միջնակարգ ընդհանուր կրթություն

9

2

0

2 200 000,00

2 200 000,00

0,00

2 200 000,00

2 200 000,00

0,00

2 200 000,00

2 200 000,00

0,00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2921

Հիմնական ընդհանուր կրթություն

9

2

1

2 200 000,00

2 200 000,00

0,00

2 200 000,00

2 200 000,00

0,00

2 200 000,00

2 200 000,00

0,00

2922

Միջնակարգ(լրիվ) ընդհանուր կրթություն

9

2

2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2930

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթություն

9

3

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2931

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթություն

9

3

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2932

Միջին մասնագիտական կրթություն

9

3

2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2940

Բարձրագույն կրթություն

9

4

0

7 000 000,00

7 000 000,00

0,00

7 000 000,00

7 000 000,00

0,00

6 993 400,00

6 993 400,00

0,00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2941

Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն

9

4

1

7 000 000,00

7 000 000,00

0,00

7 000 000,00

7 000 000,00

0,00

6 993 400,00

6 993 400,00

0,00

2942

Հետբուհական մասնագիտական կրթություն

9

4

2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2950

Ըստ մակարդակների չդասակարգվող կրթություն

9

5

0

26 700 000,00

22 000 000,00

4 700 000,00

28 200 000,00

23 500 000,00

4 700 000,00

25 234 048,00

23 499 048,00

1 735 000,00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2951

Արտադպրոցական դաստիարակություն

9

5

1

26 700 000,00

22 000 000,00

4 700 000,00

28 200 000,00

23 500 000,00

4 700 000,00

25 234 048,00

23 499 048,00

1 735 000,00

2952

Լրացուցիչ կրթություն

9

5

2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2960

Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ

9

6

0

980 000,00

980 000,00

0,00

980 000,00

980 000,00

0,00

734 354,40

734 354,40

0,00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2961

Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ

9

6

1

980 000,00

980 000,00

0,00

980 000,00

980 000,00

0,00

734 354,40

734 354,40

0,00

2970

Կրթության ոլորտում հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

9

7

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2971

Կրթության ոլորտում հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

9

7

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2980

Կրթություն (այլ դասերին չպատկանող)

9

8

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2981

Կրթություն (այլ դասերին չպատկանող)

9

8

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3000

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ (տող3010+տող3020+տող3030+տող3040+տող3050+տող3060+տող3070+տող3080+տող3090)

10

0

0

3 800 000,00

3 800 000,00

0,00

4 000 000,00

4 000 000,00

0,00

3 792 270,00

3 792 270,00

0,00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3010

Վատառողջություն և անաշխատունակություն

10

1

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3011

Վատառողջություն

10

1

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3012

Անաշխատունակություն

10

1

2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3020

Ծերություն

10

2

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3021

Ծերություն

10

2

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3030

Հարազատին կորցրած անձինք

10

3

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3031

Հարազատին կորցրած անձինք

10

3

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3040

Ընտանիքի անդամներ և զավակներ

10

4

0

800 000,00

800 000,00

0,00

1 000 000,00

1 000 000,00

0,00

990 000,00

990 000,00

0,00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3041

Ընտանիքի անդամներ և զավակներ

10

4

1

800 000,00

800 000,00

0,00

1 000 000,00

1 000 000,00

0,00

990 000,00

990 000,00

0,00

3050

Գործազրկություն

10

5

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3051

Գործազրկություն

10

5

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3060

Բնակարանային ապահովում

10

6

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3061

Բնակարանային ապահովում

10

6

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3070

Սոցիալական հատուկ արտոնություններ (այլ դասերին չպատկանող)

10

7

0

3 000 000,00

3 000 000,00

0,00

3 000 000,00

3 000 000,00

0,00

2 802 270,00

2 802 270,00

0,00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3071

Սոցիալական հատուկ արտոնություններ (այլ դասերին չպատկանող)

10

7

1

3 000 000,00

3 000 000,00

0,00

3 000 000,00

3 000 000,00

0,00

2 802 270,00

2 802 270,00

0,00

3080

Սոցիալական պաշտպանության ոլորտում հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

10

8

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3081

Սոցիալական պաշտպանության ոլորտում հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

10

8

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3090

Սոցիալական պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)

10

9

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3091

Սոցիալական պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)

10

9

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3092

Սոցիալական պաշտպանությանը տրամադրվող օժադակ ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)

10

9

2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3100

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՖՈՆԴԵՐ (տող3110)

11

0

0

9 740 800,00

9 740 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3110

ՀՀ կառավարության և համայնքների պահուստային ֆոնդ

11

1

0

9 740 800,00

9 740 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3112

ՀՀ համայնքների պահուստային ֆոնդ

11

1

2

9 740 800,00

9 740 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

Կից փաստաթղթեր
(2.53 Մբ) ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՕՁՈՒՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ՓաստաթուղթՄԵՐ ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐԸ
ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
ՀՀ, Լոռու մարզ, գ. Օձուն, 6 փող., 10շ
077749998
odzun.lori@mta.gov.am
Պաշտոնական էլ. փոստ` @e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)© 2008 - 2022 Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՕՁՈՒՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ
Մշակող   ՏՀԶՎԿ ՀԿ
Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ 2071
ԲԿԳ Մրցանակ 2015 - OGP Award 2015
2015 Regional Winner