Երկայնակի Արտածել Word-ում Տպել
Լայնակի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՕՁՈՒՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ
գիծ
Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Օձուն համայնք
ՀՀ, Լոռու մարզ, գ.Օձուն, 060805080, odzun.lori@mta.gov.am

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
07 ՀՈՒԼԻՍԻ 2020թվականի N 97-Ա

ՕՁՈՒՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ 09 ՄԱՐՏԻ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ N 36-Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ  

Համաձայն <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 42-րդ և 43-րդ  հոդվածների,  Հայաստանի Հանրապետության  կառավարության  2005թ. դեկտեմբերի 29-ի <<ՀայաստանիՀանրապետությանքաղաքայինեվգյուղականբնակավայրերումներբնակավայրայինաշխարհագրականօբյեկտներիանվանակոչման, անվանափոխման, անշարժգույքի` ըստդրագտնվելուեվ (կամ) տեղակայմանվայրիհամարակալման, հասցեավորմանուհասցեներիպետականգրանցմանկարգըհաստատելուեվհասցեներիգրանցմանլիազորմարմինսահմանելումասին>>   N  2387-Ն որոշման, «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 33-րդ և 34-րդ հոդվածների`

1.     Օձուն համայնքի ղեկավարի 09 մարտի 2020 թվականի, թիվ 36-Ա որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները և լրացումները՝

1.1 Որոշման 1.3 կետը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝

Օձուն համայնքի վարչական տարածքում գտնվող 06-112-0437-0031 ծածկագրով 0.003785 հեկտար մակերեսով հողամասին տրամադրել՝ Օձուն համայնք, գյուղ Օձուն, փողոց 40, թիվ 24/8 փոտային հասցեն և  06-112-0437-0031 ծածկագրով, 0.001348 հեկտար մակերեսով հողամասին տրամադրել Օձուն համայնք, գյուղ Օձուն, փողոց 40, թիվ 24/17 փոստային հասցեն։

1.2   Որոշման 1.9 կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

 Օձուն համայնքի վարչական տարածքում գտնվող 06-112-0437-0152 կադաստրային ծածկագրով, 0.004472 հեկտար մակերեսով հողամասին տրամադրել՝ Օձուն համայնք, գյուղ Օձուն, փողոց 40, թիվ 24/14 փոստային հասցեն և 06-112-0437-0152 կադաստրային ծածկագրով, 0.018461 հեկտար մակերեսով հողամասին տրամադրել՝ Օձուն համայնք, գյուղ Օձուն, փողոց 40, թիվ 24/18 փոստային հասցեն

2.  Սույնորոշումնուժիմեջէմտնումհրապարակման  օրվանից:

 

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝                                  ԱՐՍԵՆ ՏԻՏԱՆՅԱՆ

20 __ թ. ______________   ____                                                                       
գ.Օձուն