Երկայնակի Արտածել Word-ում Տպել
Լայնակի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՕՁՈՒՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ
գիծ
Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Օձուն համայնք
ՀՀ, Լոռու մարզ, գ.Օձուն, 060805080, odzun.lori@mta.gov.am

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
23 ՀՈՒՆՎԱՐԻ 2020թվականի N 10-Ա

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՁՈՒՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ ՔԱՐՏԵԶԻ 06-112-0083-0007 ԵՎ 06-112-0083-0013 ԾԱԾԿԱԳՐԵՐՈՎ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԿԵԼԻ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՓՈԽԱԴՐԵԼՈՒ ԵՎ ՓՈՍՏԱՅԻՆ ՀԱՍՑԵՆԵՐ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Համաձայն  <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> Հայաստանի Հանրապետության  օրենքի   42-րդ  և 43-րդհոդվածների,  ՀայաստանիՀանրապետության  <<Հողայինօրենսգրքի>>  7-րդհոդվածի 4-րդմասի, 43-րդհոդվածի,  ՀայաստանիՀանրապետությանկառավարության  2015 թվականիհուլիսի 23-ի<<Հաստատված քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի(տարածական  պլանավորմանփաստաթղթերի)  բացակայության  դեպքերում քաղաքաշինական գործունեության   իրականացման   և              հողամասերի գործառնական նշանակությանփոփոխության կարգը  հաստատելու   և  Հայաստանի  Հանրապետության  կառավարության  1998  թվականի  հուլիսի  30-ի N  479  որոշումն ուժը  կորցրած  ճանաչելու մասին>>  N 828-Ն որոշման,Հայաստանի Հանրապետության  կառավարության  2005թ. դեկտեմբերի 29-ի <<ՀայաստանիՀանրապետությանքաղաքայինեվգյուղականբնակավայրերումներբնակավայրայինաշխարհագրականօբյեկտներիանվանակոչման, անվանափոխման, անշարժգույքի` ըստդրագտնվելուեվ (կամ) տեղակայմանվայրիհամարակալման, հասցեավորմանուհասցեներիպետականգրանցմանկարգըհաստատելուեվհասցեներիգրանցմանլիազորմարմինսահմանելումասին>>   N  2387-Ն որոշման`  հիմքընդունելովՀայաստանիՀանրապետության   Լոռումարզպետի 24.10.2019 թվականի  թիվ 01/111.5/08009-19 գրությունը`

          

ՈՐՈՇՈՒՄ ԵՄ՝

1.  Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Օձուն համայնքի վարչական տարածքի, գյուղ Օձուն, փողոց 6, թիվ 4/1 հասցեում գտնվող, 06-112-0083-0007 կադաստրային ծածկագրով  0.01595 հեկտար մակերեսով բնակավայրերի նպատակային նշանակության, բնակելի կառուցապատման գործառնական նշանակության հողամասի գործառնական նշանակությունը    փոխադրել բնակավայրերի նպատակային նշանակության հասարակական կառուցապատման գործառնական  նշանակության:

2.  Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Օձուն համայնքի վարչական տարածքի,  գյուղ Օձուն, փողոց 6, թիվ 4 հասցեում գտնվող, 06-112-0083-0013  կադաստրային ծածկագրով  0.0372 հեկտար մակերեսով բնակավայրերի նպատակային նշանակության, բնակելի կառուցապատման գործառնական նշանակության հողամասի գործառնական նշանակությունը    փոխադրել բնակավայրերի նպատակային նշանակության հասարակական կառուցապատման գործառնական  նշանակության:

3. 06-112-0083-0007 կադաստրային ծածկագրով  0.01595 հեկտար մակերեսով բնակավայրերի նպատակային նշանակության, հասարակական կառուցապատման գործառնական նշանակության հողամասին տրամադրել՝ Օձուն համայնք, գյուղ Օձուն փողոց  6 թիվ 4/1 փոստային հասցեն և 06-112-0083-0013 կադաստրային ծածկագրով  0.0372 հեկտար մակերեսով բնակավայրերի նպատակային նշանակության, հասարակական կառուցապատման  գործառնական նշանակության անշարժ գույքին տրամադրել՝  Օձուն համայնք, գյուղ Օձուն փողոց 6 թիվ 4 փոստային հասցեն

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝  օրենքով սահմանված կարգով և ժամկետներում, կատարել համապատասխան փոփոխություններ համայնքի հողային ֆոնդի ընթացիկ  հաշվառման  տվյալներում  և  ամենամյա  հողային  հաշվեկշռում:

5. Հողամասն  ընդգրկված չէ Հայաստանի Հանրապետության   «Հողային օրենսգրքի»     60-րդ հոդվածով սահմանված հողամասերի ցանկում,  այդ թվում` ինժեներատրանսպորտային օբյեկտների (ավտոճանապարհներ, երկաթգծեր, էլեկտրահաղորդակցության, ջրամատակարարման, ջրահեռացման, կապի ցանցեր, գազատարներ, ջրանցքներ) օտարման գոտիներում և սպասարկման համար նախատեսված տարածքներում, հնագիտական, պատմամշակութային հուշարձանների պահպանության գոտիներում, բնապահպանական արժեք ներկայացնող հողամասերում,  չի հակասում քաղաքաշինական նորմերին և կանոններին, չի առաջացնում հարկադիր սերվիտուտ պահանջելու իրավունք:

1) Հողամասի գործառնական նշանակության փոփոխությունը  և փոփոխված գործառնական նշանակության համապատասխան  օգտագործումը չի խոչընդոտում այլ հողամասերի նպատակային կամ գործառնական նշանակությամբ օգտագործմանը, չի սահմանափակում այլ անձանց իրավունքները և չի խախտում այլ անձանց օրենքով պաշտպանվող  շահերը:

6. Հողամասի սահմանները որոշվում են համայնքի ղեկավարի կողմից հաստատված հատակագծով:

7. Սույն որոշումից ծագող իրավունքներն ու պարտականությունները ենթակա են  պետական գրանցման <<Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին>>  Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի Լոռու մարզային ստորաբաժանումում և սույն որոշումից  ծագող իրավունքները սահմանված կարգով պետական գրանցումից հետո վավեր են և գործում են Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ տարածքում:

8.  Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը  հաջորդող օրվանից:

 

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝                                  ԱՐՍԵՆ ՏԻՏԱՆՅԱՆ

20 __ թ. ______________   ____                                                                       
գ.Օձուն